งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก. - สกก. ตลิ่งชัน จก. - สกก. บางมดพัฒนา จก. - ส. ปลาสวยงามแห่ง สยาม จก. กลุ่มเกษตรกร - ทำสวนบางแค เหนือ - ทำสวนบางแวก - ทำสวนบางหว้า - เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำรับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตรา การเพิ่มของธุรกิจ ปริมาณธุรกิจระหว่างเดือน กันยายน 2554 – กรกฎาคม แห่ง 53 %100 %54.75 % 140 แห่ง 144 แห่ง

3 ประเภท สหกรณ์ จำนวน สหกรณ์ จำนวน สหกรณ์ ที่เพิ่ม % จำนวนเงินที่เพิ่ม สหกรณ์ การเกษตร , สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า ,148, สหกรณ์บริการ ,207,908, สหกรณ์ออม ทรัพย์ ,852,665, สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน ,321, รวม ,619,088, ปริมาณธุรกิจเพิ่ม แยกตามประเภทสหกรณ์ ข้อมูล ระหว่างเดือน กันยายน 2554 – มิถุนายน 2555

4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (3 B) แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ 577,832 ราย ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ 597,759 ราย 577, ,759 หน่วย : ราย 100 % % ข้อมูล 1 ต. ค. 54 – 30 ส. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google