งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง สุภาวิดา กัท ชลี ชั้น ม.2/6 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง สุภาวิดา กัท ชลี ชั้น ม.2/6 เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง สุภาวิดา กัท ชลี ชั้น ม.2/6 เลขที่ 41

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง สุภาวิดา กัทชลี วัน เดือน ปีเกิด ( 8. กุมภาพันธ์.2544 ) ที่อยู่ 99/388 หมู่ที่ 8 ซ.2 ถ. ชูพันธ์ ต. โคกม่วง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา เบอร์โทร ( 0935750088 ) อีเมล ( n.mai.jung@gmail.com )n.mai.jung@gmail.com Facebok ( น้องบีม ซู่ซ่า น่ารัก ) Line ( 0901655786 )

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง สุภาวิดา กัท ชลี ชั้น ม.2/6 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google