งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.3 ระดับของสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด. ญ. สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.3 ระดับของสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด. ญ. สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.3 ระดับของสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด. ญ. สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43

2 1. สารสนเทศระดับบุคคล สารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบัติงานให้เข้ากับแต่ละบุคคล ในองค์กร มีการประยุกต์ที่ช่วยทำให้งานในหน้าที่ รับผิดชอบส่วนตัวของบุคคลนั้นมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

3 2. สารสนเทศระดับกลุ่ม ในการทำงานที่ต้องมีการรวมกันของกลุ่มบุคคลเพื่อทำงาน ร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ เป็นจุดกำเนิดของสารสนเทศระดับกลุ่มซึ่งจะช่วยเสริมการ ทำงานของกลุ่มบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 3. สารสนเทศระดับองค์กร สารสนเทศระดับองค์กรคือสารสนเทศที่สนับสนุนงานของ องค์กรในภาพรวมระบบในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานร่วมกันของหลายกลุ่มงาน มีการส่งผ่านข้อมูลที่ เกี่ยวข้อกันระหว่างกลุ่มงาน สานสนเทศระดับองกร


ดาวน์โหลด ppt 2.3 ระดับของสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด. ญ. สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google