งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

2 1.เข้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. คลิกแบนเนอร์

3 2.คลิกดาวน์โหลด SVG viewer และลงโปรแกรม เพื่อแสดงแผนที่ เฉพาะครั้งแรกที่เปิดเข้าดูข้อมูล

4 3. เลือกชนิดพืชและเลือกสัปดาห์ ข้อมูลจะแสดงการระบาดในรูปแผนที่

5 4. คลิกที่จังหวัดในแผนที่จะแสดงอำเภอที่มีการระบาด

6 5. คลิกที่อำเภอในแผนที่แสดงตำบลที่มีการระบาด

7 6. แผนที่แสดงตำบลที่มีการระบาด

8 7. คลิกที่ตำบลจะมีรายละเอียดการสำรวจ

9 8. คลิกที่รายละเอียดจะมีข้อมูลการสำรวจศัตรูพืชในแปลง

10


ดาวน์โหลด ppt การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google