งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงาน แปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงาน แปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงาน แปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

2 1. เข้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร http://agriqua.doae.go.th/index1.htm 2. คลิกแบนเนอร์

3 2. คลิกดาวน์โหลด SVG viewer และลงโปรแกรม เพื่อแสดงแผนที่ เฉพาะครั้งแรกที่เปิดเข้าดูข้อมูล

4 3. เลือกชนิดพืชและเลือกสัปดาห์ ข้อมูลจะแสดงการระบาดในรูปแผนที่

5 4. คลิกที่จังหวัดในแผนที่จะแสดงอำเภอที่มีการระบาด

6 5. คลิกที่อำเภอในแผนที่แสดงตำบลที่มีการระบาด

7 6. แผนที่แสดงตำบลที่มีการระบาด

8 7. คลิกที่ตำบลจะมีรายละเอียดการสำรวจ

9 8. คลิกที่รายละเอียดจะมีข้อมูลการสำรวจศัตรูพืชในแปลง

10


ดาวน์โหลด ppt การดูข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงาน แปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google