งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

F.S SingharajwarapanChiang Mai University อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "F.S SingharajwarapanChiang Mai University อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 F.S SingharajwarapanChiang Mai University อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY http://www.geol.science.cmu.ac.th E-mail: fongsawd@geol.science.cmu.ac.th fward@geol.science.cmu.ac.th fward@chiangmai.ac.th

2 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

3 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

4 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

5 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

6 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

7 F.S SingharajwarapanChiang Mai University ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer): ชั้นหินหรือชั้น ตะกอนดินที่เก็บกักน้ำและสามารถจ่าย น้ำได้เป็นปริมาณมากและเพียงพอต่อ การใช้สอย การที่ชั้นหินหรือชั้นตะกอนจะเป็น aquifer ได้หรือไม่ขึ้นกับ ความพรุน (Porosity) ความซึมได้ (Permeability)

8 F.S SingharajwarapanChiang Mai University ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer) แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ชั้นหินอุ้มน้ำอิสระ (Unconfined หรือ Water Table Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำกักขัง (Confined Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำปลอม (Perched Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำปลอม (Perched Aquifer)

9

10 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

11

12 ตะกอนร่วน

13 หินแข็ง

14

15 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

16 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

17 บ่อบาดาล (Well)

18 บ่อบาดาลแบบมีแรงดัน (Artesian Well) Non-flowing well Flowing well

19

20 F.S SingharajwarapanChiang Mai University

21 เมื่อสูบน้ำออกจากบ่อ ระดับน้ำบาดาลรอบบ่อจะ ลดลงเป็นรูปกรวย เรียกว่า กรวยน้ำลด (Cone of Depression)

22 การลดระดับ น้ำบาดาลทำ ให้บ่อระดับตื้น แห้ง

23 การแทรกซึมเข้ามาของน้ำทะเล ( Sea-water Intrusion )

24

25

26

27

28

29

30

31

32 http://www.geol.science.cmu.ac.th E-mail: fongsawd@geol.science.cmu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt F.S SingharajwarapanChiang Mai University อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google