งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY
Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

2 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

3 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

4 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

5 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

6 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

7 ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer)
ความพรุน(Porosity) ความซึมได้ (Permeability) Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

8 ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer) แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
ชั้นหินอุ้มน้ำอิสระ (Unconfined หรือ Water Table Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำกักขัง (Confined Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้ำปลอม (Perched Aquifer) Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

9

10 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

11

12 ตะกอนร่วน

13 หินแข็ง

14

15 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

16 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

17 บ่อบาดาล (Well)

18 บ่อบาดาลแบบมีแรงดัน (Artesian Well) Non-flowing well Flowing well

19 Flowing well

20 Chiang Mai University F.S Singharajwarapan

21 เมื่อสูบน้ำออกจากบ่อ ระดับน้ำบาดาลรอบบ่อจะลดลงเป็นรูปกรวย เรียกว่า กรวยน้ำลด (Cone of Depression)

22 การลดระดับน้ำบาดาลทำให้บ่อระดับตื้นแห้ง

23 การแทรกซึมเข้ามาของน้ำทะเล (Sea-water Intrusion)

24

25

26

27

28

29

30

31

32 http://www. geol. science. cmu. ac. th E-mail: fongsawd@geol. science


ดาวน์โหลด ppt อุทกธรณีวิทยา : HYDROGEOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google