งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 80  1 =

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 90  2 =

5 40  3 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

6 20  4 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

7 60  5 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕

8 50  6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖

9 10  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

10 30  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

11 70  8 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

12 20  9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 80  1 =

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 90  2 =

16 40  3 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

17 20  4 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

18 60  5 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕

19 50  6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖

20 10  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

21 30  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

22 70  8 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

23 20  9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google