งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล  จัดเป็นภาษีทางตรง  ฐานภาษี คือ กำไรสุทธิเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีฐานจากด้านอื่นอีก  ปีภาษี คือ ปีปฏิทิน  เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ ป้องกันการค้างภาษีด้วย 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ม. 39  กฎหมายไทย Co., Ltd., Public Co., Ltd. Co., Ltd., Public Co., Ltd. Limited Partnership, Register Partnership Limited Partnership, Register Partnership  กฎหมายต่างประเทศ บริษัท หรือห้างของต่างประเทศ ทำกิจการที่อื่น รวมทั้งในประเทศไทย ม.66 วรรค 2 บริษัท หรือห้างของต่างประเทศ ทำกิจการที่อื่น รวมทั้งในประเทศไทย ม.66 วรรค 2 บริษัท หรือห้างของต่างประเทศ ทำกิจการที่อื่น รวมทั้งในประเทศไทย เฉพาะด้านการขนส่งผ่าน ม. 67 บริษัท หรือห้างของต่างประเทศ ทำกิจการที่อื่น รวมทั้งในประเทศไทย เฉพาะด้านการขนส่งผ่าน ม. 67  บริษัท หรือห้างของต่างประเทศ ไม่ได้ตั้งในไทยแต่ ได้รายได้ ม. 40 (2), (3), (4), (5), (6) จากประเทศ ไทย ม.70 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3


ดาวน์โหลด ppt LOGO BUSINESS TAXATION www.themegallery.com 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 25 เมษายน 2558 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google