งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profile ของฉัน ประวัติ เว็บที่ชอบ เพื่อนของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profile ของฉัน ประวัติ เว็บที่ชอบ เพื่อนของฉัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Profile ของฉัน ประวัติ เว็บที่ชอบ เพื่อนของฉัน

2 ประวัติ ชื่อ: นางสาวพนัดดา จูเปีย ชื่อเล่น: นุ่น
ชื่อ: นางสาวพนัดดา จูเปีย ชื่อเล่น: นุ่น กำลังศึกษาอยู่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขา: เกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 ปี ภาควิชา: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

3 เว็บที่ชอบ

4 นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนส้มกิจ (แหนม) Facebook : เซี๊ยแหนม พุงนำนม
นางสาวอุณาโลม ลิสอน (อาร์ท) Facebook : Unaloam Lisorn

5 นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์ (อีฟ) Facebook : Waleena Wijitjiun
นางสาววชิรญา วจะรักษ์เลิศ (มายด์) Facebook : Ringdingdong Shinee

6 นางสาวธัยชนก แสงทองดี (อุ๋ม) Facebook : Thunchanok Sangthongdee

7 นางสาววาสนา มโหราฬ (เก๋) Facebook : Nu Ke Zeed
นางสาวลลิตา เกิดวัดท่า (มิลค์) Facebook : Lalita Gerdwadta


ดาวน์โหลด ppt Profile ของฉัน ประวัติ เว็บที่ชอบ เพื่อนของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google