งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 กล้องถ่ายรูป (Camera) 8.1 ชนิดของกล้องถ่ายรูป 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 กล้องถ่ายรูป (Camera) 8.1 ชนิดของกล้องถ่ายรูป 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 8 กล้องถ่ายรูป (Camera) 8.1 ชนิดของกล้องถ่ายรูป 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)

3

4 8.1.2 กล้องฟิล์มตลับ (Instant Loacd Camera)

5 8.1.3 กล้องพับ (The Folding Camera)

6

7 8.1.4 กล้องรีเฟล็กส์ (The Reflex Camera) กล้องรีเฟล็กส์เลนส์คู่ (twin lens reflex camera, TLR) กล้องรีเฟล็กส์เลนส์เดี่ยว (single lans reflex camera, SLR)

8 กล้องรีเฟล็กส์เลนส์คู่ (twin lens reflex camera, TLR)

9 โครงสร้างของกล้อง TLR

10 กล้องรีเฟล็กส์เลนส์เดี่ยว (single lans reflex camera, SLR)

11 กล้อง SLR ที่ใช้กับฟิล์ม 35 มม.

12 8.1.5 กล้องรูเข็ม (The pinhole Camera)

13 Disc camera

14 Instant-picture camera

15 กล้องชนิดอื่นๆ 35 mm Non-reflex - Snapshot camera -Rangefinder camera

16 Special camera Panoramic camera Underwater camera Stereographic camera Aerial camera Electronic camera

17 Focusing screen

18 เครื่องวัดแสง (Light Metering)

19 การแสดงผล (Metering display)


ดาวน์โหลด ppt 8 กล้องถ่ายรูป (Camera) 8.1 ชนิดของกล้องถ่ายรูป 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google