งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 314  2 =

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 500  3 =

5 659  1 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

6 120  4 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔

7 213  7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

8 312  6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

9 497  5 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

10 748  3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

11 152  8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

12 243  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 314  2 =

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 500  3 = 15 00

16 659  1 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

17 120  4 =

18 213  7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

19 312  6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

20 497  5 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

21 748  3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

22 152  8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

23 243  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google