งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry -ดูตัวอย่าง Example 1.2 หน้า 43 ของ Textbook -ฝึกทำแบบฝึกหัด Self-test 1.3 หน้าเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry -ดูตัวอย่าง Example 1.2 หน้า 43 ของ Textbook -ฝึกทำแบบฝึกหัด Self-test 1.3 หน้าเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry -ดูตัวอย่าง Example 1.2 หน้า 43 ของ Textbook -ฝึกทำแบบฝึกหัด Self-test 1.3 หน้าเดียวกัน

2 1.7 Enthalpy changes accompanying physical processes Standard state ของสาร หมายถึง สารบริสุทธิ์ ที่ความดัน 1 bar (เดิมเคยใช้ 1 บรรยากาศ) อุณหภูมิใด ๆ ก็ได้ ไม่จำเป็นต้อง 25°C เอนทัลปีของการระเหย การหลอมเหลว การ ระเหิด เช่น H 2 O(l)  H 2 O(g)  H° = +44 kJ

3

4

5 1.8 Bond enthalpy

6 1.9 thermochemical properties of fuels

7

8

9 1.10 The combination of reaction enthalpies Hess’s Law The standard enthalpy of a reaction is the sum of the standard enthalpies of the reactions into which the overall reaction may be divided.

10 1.10 The combination of reaction enthalpies

11

12 1.11 Standard enthalpies of formation ศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่าง 1.5 หน้า 59 ของ Textbook

13 บทที่ 2 The Second Law Entropy 2.1 The direction of spontaneous change

14 2.2 Entropy and the second law Second law of thermodynamics “The entropy of an isolated system tends to increase.”  S = q rev /T

15 2.2 Entropy and the second law

16 Entropy change in the surrounding  S sur = -  H/T ถ้ากระบวนการใดเป็นแบบ exothermic ค่า  H จะ เป็นลบ ดังนั้น ค่า  S sur จะเป็นบวก ค่าเอนโทรปีของ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความร้อนปล่อย เข้าไปในสิ่งแวดล้อม

17 2.2 Entropy and the second law

18 The Gibbs energy  G =  H - T  S สำหรับปฏิกิริยาที่ spontaneous นั้น ค่า  G จะ มีค่าลดลง

19 The Gibbs energy

20

21


ดาวน์โหลด ppt 1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry -ดูตัวอย่าง Example 1.2 หน้า 43 ของ Textbook -ฝึกทำแบบฝึกหัด Self-test 1.3 หน้าเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google