งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง

2 ภาพ 1-1 ใช้หลายวิธีประกอบกัน (K.Watana)

3 ภาพ หินถือเป็นวัตถุที่ยืดหยุ่น ด้วยเหตุที่ particle มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างใน scale ที่น้อยๆ

4 ภาพ 2-2 Idealized normal stress model

5 ภาพ 2-3 Idealized strain model

6 ภาพ 2-4 Dilatation and Rotation

7 ภาพ 2-5 คลื่นทรงกลมใน 2 มิติ
ภาพ 2-5 คลื่นทรงกลมใน 2 มิติ

8 Body wave เดินทางในเนื้อตัวกลาง

9 Surface wave เดินทางเรี่ยๆ พื้นผิว

10 Primary wave 2-6 Primary (P) wave ; particle motion is in the direction of propagation.

11 Secondary (shear) wave
2-7 Secondary (S) wave ; particle motion is perpendicular to the direction of propagation.

12 Surface wave ; Rayleigh wave (ground roll )
2-8 Surface wave ; Rayleigh wave (ground roll )

13 Distinguish between P & S wave
P-wave S-wave Compressional Shear Longitudinal Transverse Irrotational Rotational Primary arrival Secondary arrival 2-9

14 Waves detected at earthquake station

15 Vp - Vs and poison’s ratio
2-10

16 2-11 Other important elastic property

17 2-12 Vp และ Vs นำไปสู่การคำนวณหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ทางวิศวกรรม


ดาวน์โหลด ppt Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google