งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง. ภาพ 1-1 ใช้หลายวิธีประกอบกัน (K.Watana)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง. ภาพ 1-1 ใช้หลายวิธีประกอบกัน (K.Watana)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง

2 ภาพ 1-1 ใช้หลายวิธีประกอบกัน (K.Watana)

3 ภาพ 2-1 หินถือเป็นวัตถุที่ยืดหยุ่น ด้วยเหตุ ที่ particle มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและ รูปร่างใน scale ที่น้อยๆ

4 ภาพ 2-2 Idealized normal stress model

5 ภาพ 2-3 Idealized strain model

6 ภาพ 2-4 Dilatation and Rotation

7 ภาพ 2-5 คลื่นทรงกลมใน 2 มิติ

8 Body wave เดินทางในเนื้อ ตัวกลาง

9 Surface wave เดินทางเรี่ยๆ พื้นผิว

10 2-6 Primary (P) wave ; particle motion is in the direction of propagation. Primary wave

11 2-7 Secondary (S) wave ; particle motion is perpendicular to the direction of propagation. Secondary (shear) wave

12 2- 8 Surface wave ; Rayleigh wave (ground roll )

13 Distinguish between P & S wave P-waveS-wave CompressionalShear LongitudinalTransverse IrrotationalRotational Primary arrivalSecondary arrival

14 Waves detected at earthquake station

15 Vp - Vs and poison’s ratio

16 2-11 Other important elastic property

17 2-12 Vp และ Vs นำไปสู่การคำนวณหาค่าคุณสมบัติ ต่างๆ ทางวิศวกรรม


ดาวน์โหลด ppt Seismic method 505308 นพดล ภูมิวิเศษ เรียบเรียง. ภาพ 1-1 ใช้หลายวิธีประกอบกัน (K.Watana)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google