งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบริหารงบ OP Refer 2555+2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบริหารงบ OP Refer 2555+2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบริหารงบ OP Refer

2 เหตุผลความจำเป็น ปกป้องผู้ป่วยให้ได้รับบริการผู้ป่วยนอกที่จำเป็น
การเรียกเก็บค่ารักษาเป็นไปตามมาตรฐานบริการ ลดปัญหาการเรียกเก็บของหน่วยบริการที่ให้การรักษา ลดปัญหาการเรียกเก็บซ้ำซ้อนกรณี OPHC/OPAE/ยา จ.2(2) DMI/ผู้ป่วยใน

3 แนวทางของ OP Refer จัดตั้งกองทุนย่อยโดยใช้งบ OP
ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim เริ่มใช้ 1 เมษายน 2554 พัฒนากองทุนระดับจังหวัดในการเป็นclearing house ภายในจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูล OP Refer

4 หลักเกณฑ์ของ OP Refer ปี 2555-2556
เป็นการบริการประเภทผู้ป่วยนอก หน่วยบริการประจำ ต้องอยู่ข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการที่รักษา ยกเว้นจังหวัดที่มี UHOSNET การให้บริการตามรายการที่กำหนด 171 รายการ เดิมที่ใช้ในปี 2554 นำไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลการเรียกเก็บ กำหนดการร่วมจ่ายระหว่าง สปสช.และจังหวัด/CUP คือ ค่าใช้จ่ายภายในวงเงิน 1,600 บาท จังหวัด/CUP เป็นผู้จ่าย ส่วนเกิน 1,600 บาท สปสช.เป็นผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เข้าตามเกณฑ์ Central remburse สปสช.จ่าย


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบริหารงบ OP Refer 2555+2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google