งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอ Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอ Power Point"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอ Power Point

2 ในแต่ละสไลด์ไม่ควรมีตัวอักษรเกิน 6-8 บรรทัด
ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียงแผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะวัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ

3 ในแต่ละสไลด์ไม่ควรมีตัวอักษรเกิน 6-8 บันทัด
ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียงแผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะวัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ

4

5 การนำเสนอที่ดี บทนำ โครงงานชิ้นนี้จะเป็นการพัฒนาชุดปรับแสงสว่างโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้ได้แสงสว่างตามความต้องการ มีการปรับระดับของแสงสว่างให้คงที่โดยอัตโนมัติแม้ว่าแสงสว่างของสภาวะแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการไม่ทำให้การทำงานของสายตาต้อง เปลี่ยนแปลงตามแสงสว่างจากสภาวะแวดล้อม และ

6 การนำเสนอที่ดี วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ของโคมไฟ เพื่อศึกษาและประยุกต์วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถทำงานควบคุมแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้โดยอัตโนมัติ

7 การนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป

8 ใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป
ภาพคนวิ่ง ดอกไม้ ผีเสื้อ

9 การนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป
ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป

10 ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป
เคลื่อนไหวจากล่างขึ้นบน แบบหมุนลงมาจากด้านบน หมุนจากด้านขวา หล่นลงมาทีละตัว

11 การนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป
ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นแบบเดียวกัน ในแต่ละหน้า

12 ฉากหลังที่ดี ฉากหลังของการนำเสนอ ควรเป็นแบบเรียบง่าย แต่ก็ดึงความสนใจได้ ควรใช้ฉากหลังสีอ่อน ควรใช้ฉากหลังแบบเดียวกันตลอดการนำเสนอ

13 ตัวอย่างฉากหลังที่ดี

14 ตัวอย่างฉากหลังที่ดี

15 ตัวอย่างสีพื้น

16

17

18 การกำหนดตัวอักษรที่ดี
ขนาดตัวอักษรแตกต่างกันในหัวเรื่อง หัวข้อหลักและหัวข้อรอง – หัวเรื่อง ควรมีขนาดอย่างน้อย 40 – หัวข้อหลัก ควรมีขนาด 36 – หัวข้อรอง ควรมีขนาด 30

19 ควรใช้แบบอักษรมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เมื่อต้องนำเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น
□□□□□□□□□□□□□□□

20 การเลือกสีตัวอักษรที่ดี
ควรเลือกใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับฉากหลังอย่างชัดเจน – ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรสีน้ำเงินกับฉากสีขาว ใช้สีในการแยกระดับหัวเรื่องกับเนื้อหา – ตัวอย่างเช่น ใช้สีน้ำเงินอ่อนเป็นหัวเรื่องและสีน้ำเงินเข้ม สำหรับเนื้อหา ใช้สีช่วยในการเน้นคำสำคัญ – แต่ควรใช้เป็นกรณีที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเท่านั้น

21 บางคนนิยมโทนสีสว่าง แต่อ่านค่อนข้างยาก อาจทำให้ดูแล้วตาลาย แม้กระทั่งตัวอักษรที่มีเงา

22 ตัวอักษรตัดขอบไม่ควรใช้ ตัวอักษรตัดขอบไม่ควรใช้
ตัวอย่างตัวอักษรตัดขอบ ตัวอักษรตัดขอบไม่ควรใช้ ตัวอักษรตัดขอบไม่ควรใช้

23

24 การตรวจคำผิดและไวยากรณ์
ตรวจสอบเอกสารนำเสนอสำหรับ – การสะกดคำผิด – การใช้คำซ้ำ – การใช้ไวยากรณ์ผิด กรณีของภาษาอังกฤษ หากไม่แน่ใจควรให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษช่วยแนะนำ

25 การนำเสนอที่ดี แสดงข้อความสำคัญทีละประเด็น
• ทำให้ผู้ฟังมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ต้องการนำเสนอ • เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ฟังอ่านล่วงหน้าไปก่อน • ทำให้การนำเสนอทำได้ง่ายและตรงประเด็น

26 สรุป PowerPoint เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้สื่อสาร สิ่งสำคัญ คือ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะบรรยายเป็นอย่างดี จึงจะสามารถส่งสารไปถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความตั้งใจจริงของผู้ส่งสารที่จะถ่ายทอดความรู้ และผู้รับสารก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสาร การสื่อสารนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จ

27 การบันทึกเพื่อแก้ไขปัญหา Font ไม่มีในเครื่องที่จะไปนำเสนอ

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอ Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google