งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของ Hard Ware&Soft Ware Hard Ware - เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ออก - หน้าจอมืด - ประมวลผลช้า - พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ Soft Ware - เจอไวรัส - พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของ Hard Ware&Soft Ware Hard Ware - เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ออก - หน้าจอมืด - ประมวลผลช้า - พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ Soft Ware - เจอไวรัส - พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของ Hard Ware&Soft Ware Hard Ware - เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ออก - หน้าจอมืด - ประมวลผลช้า - พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ Soft Ware - เจอไวรัส - พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ -Internet ช้า - แก้ไขเอกสารใน word ไม่ได้

2 วิธีแก้ไข Hard Ware เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ออก ( ไม่พบใน Hp และ Acer) หน้าจอมืด วิธีการแก้ไข สามารถปรับแต่งหน้าจอได้ ( พบใน คู่มือ Hp) ประมวลผลช้า วิธีการแก้ไข ( ไม่พบใน Hp และ Acer) พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ วิธีการแก้ไข ให้กดปุ่ม Num Lock ( พบ ในคู่มือ Hp)

3 วิธีแก้ไข Soft Ware เจอไวรัส ( ไม่พบข้อมูลใน Hp และ Acer) พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ( ไม่พบใน Hp และ Acer) เปิดหน้าจอแล้วเป็นสีฟ้า ( ไม่พบใน HP และ Acer) แก้ไขเอกสารใน Word ไม่ได้ ( ไม่พบใน Hp และ Acer)


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของ Hard Ware&Soft Ware Hard Ware - เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ออก - หน้าจอมืด - ประมวลผลช้า - พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ Soft Ware - เจอไวรัส - พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google