งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๑ 231  3=

4 ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๒ 893  1=

5 324  2= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๓

6 512  4= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๔

7 631  2= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕

8 710  5 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๖

9 311  6 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๗

10 213  7 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๘

11 402  9 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๙

12 312  8 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๑ 231  3=

15 ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๒ 893  1=

16 324  2= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๓

17 512  4= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๔

18 631  2= ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕

19 710  5 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๖

20 311  6 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๗

21 213  7 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๘

22 402  9 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๙

23 312  8 = ชุดที่ ๑๓ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google