งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกแบบสื่อมวลชนเพื่อใช้ ทางการศึกษา การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกแบบสื่อมวลชนเพื่อใช้ ทางการศึกษา การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกแบบสื่อมวลชนเพื่อใช้ ทางการศึกษา การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา

2 วิธีดำเนินการ 1. กำหนดเนื้อหา 1. กำหนดเนื้อหา 2. ออกอากาศจากสถานี แพร่เสียง ตามสายภายในโรงเรียน หรือจัดทำ ห้องเฉพาะเพื่อกระจายเสียง 2. ออกอากาศจากสถานี แพร่เสียง ตามสายภายในโรงเรียน หรือจัดทำ ห้องเฉพาะเพื่อกระจายเสียง 3. ให้นักเรียนสรุปเรื่องที่ฟังและ อภิปรายภายในกลุ่ม 3. ให้นักเรียนสรุปเรื่องที่ฟังและ อภิปรายภายในกลุ่ม 4. ตัวแทนกลุ่มรายงาน 4. ตัวแทนกลุ่มรายงาน 5. ครูและนักเรียนร่วมกันเป็นผู้ ประเมิน 5. ครูและนักเรียนร่วมกันเป็นผู้ ประเมิน

3 ข้อดีของการใช้วิทยุเพื่อ การศึกษา ออกอากาศจากสถานี แพร่เสียงตาม สายภายในโรงเรียน สามารถใช้กับ ผู้เรียนกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ หรือ รายบุคคล ออกอากาศจากสถานี แพร่เสียงตาม สายภายในโรงเรียน สามารถใช้กับ ผู้เรียนกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ หรือ รายบุคคล ง่ายต่อการเรียนรู้เพราะสามารถให้ ความรู้แก่ผู้ที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ เนื่องจากใช้ทักษะในการฟังอย่าง เดียว ง่ายต่อการเรียนรู้เพราะสามารถให้ ความรู้แก่ผู้ที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ เนื่องจากใช้ทักษะในการฟังอย่าง เดียว สามารถใช้กับสื่ออื่น เช่น สิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียน สามารถใช้กับสื่ออื่น เช่น สิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียน


ดาวน์โหลด ppt ออกแบบสื่อมวลชนเพื่อใช้ ทางการศึกษา การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google