งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plans”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plans”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”

2 “Travel plans”

3 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ได้ ถูกต้อง

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 (for fixed arrangements) Present continuous Where are they going? They’re going to Europe. Are they travelling by coach? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 1.Which languages does Debora speak? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 f 2.Where in the USA are the tourists from? the tourists from? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 f 3.How many seats are there in the coach? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 4.Which famous place are they visiting in Paris? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 4.Which famous place are they visiting in Paris? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 Eiffel Tower

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5.On which day in June are they flying back to the USA? 27 th of June ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 taking meeting coming travelling staying going visiting eati ng ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14

15

16 “Presentation”

17 Journey Journey


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plans”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google