งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Take the Time…. ให้ เวลา..... Take time to Laugh… It is the music of the heart. ให้เวลากับการหัวเราะ... เพราะเสียงหัวเราะคือ เสียงดนตรีจากหัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Take the Time…. ให้ เวลา..... Take time to Laugh… It is the music of the heart. ให้เวลากับการหัวเราะ... เพราะเสียงหัวเราะคือ เสียงดนตรีจากหัวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Take the Time…. ให้ เวลา....

2 Take time to Laugh… It is the music of the heart. ให้เวลากับการหัวเราะ... เพราะเสียงหัวเราะคือ เสียงดนตรีจากหัวใจ

3 Take time to cry… It is the sign of a large heart. ให้เวลากับการ ร้องไห้.... บ่งบอกถึงหัวใจที่ กว้างใหญ่

4 Take time to read… It is the source of knowledge. ให้เวลากับการอ่าน.... การอ่านคือ แหล่งกำเนิดของ ความรู้

5 Take time to hear… It is the power of intelligence. ให้เวลากับการ ฟัง.... เพราะสิ่งนี้คือ พลังแห่ง ปัญญา

6 Take time to think…. It is the key of success. ให้เวลากับการคิด.... เพราะการคิดคือกุญแจสู่ ความสำเร็จ

7 Take time to play…. It is the freshness of childhood. ให้เวลากับการ เล่น.... เพื่อรับความสด ชื่นแห่งวัยเยาว์

8 Take time to dream…It is the breath of happiness. ให้เวลากับการฝัน.... ความ ฝันคือลมหายใจแห่ง ความสุข

9 Take time to Love.... It is the secret of eternal youth. ให้เวลากับความรัก.... เคล็ดลับของการคง ความหนุ่มสาวชั่วนิ รันดร์

10 Take time to LIVE… Because time passes QUICKLY and NEVER RETURNS. ให้เวลากับ ชีวิต... เพราะเวลานั้น ผ่านเลย อย่างรวดเร็ว และไม่มีวัน หวนคืน


ดาวน์โหลด ppt Take the Time…. ให้ เวลา..... Take time to Laugh… It is the music of the heart. ให้เวลากับการหัวเราะ... เพราะเสียงหัวเราะคือ เสียงดนตรีจากหัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google