งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อจำกัดของระเบียบ ข้อ 3. จำนวนเกษตรกรที่ยินยอมควร เป็น 80% ข้อ 4 -12 การชำระเงิน ( ไม่สามารถเก็บเงิน ได้โดยตรง ) สาเหตุ - หลักประกันการชำระเงินไม่มี -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อจำกัดของระเบียบ ข้อ 3. จำนวนเกษตรกรที่ยินยอมควร เป็น 80% ข้อ 4 -12 การชำระเงิน ( ไม่สามารถเก็บเงิน ได้โดยตรง ) สาเหตุ - หลักประกันการชำระเงินไม่มี -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อจำกัดของระเบียบ ข้อ 3. จำนวนเกษตรกรที่ยินยอมควร เป็น 80% ข้อ 4 -12 การชำระเงิน ( ไม่สามารถเก็บเงิน ได้โดยตรง ) สาเหตุ - หลักประกันการชำระเงินไม่มี - ไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรปฏิบัติ ตามกฏกระทรวงได้ - สร้างภาระหนี้สิน ให้เกษตรกร - เกิดคดีความฟ้องร้องมากขึ้น - บุคลากรไม่เพียงพอ, สร้างภาระ ให้โครงการต่างๆ

2 ข้อ 13. มีข้อเสนอคือ ให้อบต. เป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ชคน. ศึกษาด้านวิศวกรรม ศักยภาพโครงการ และความเหมาะสม ชคน. ขายโครงการให้อบต. โดยประชุมร่วม อบต. ที่เกี่ยวข้อง อบต. ดำเนินการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อชี้แจง โครงการฯ เกษตรกร มีส่วนร่วม - แรงงาน ปลูกหญ้า - วัสดุหลัก มูลดิน, ท่อ Farm Inlet

3 อบต. ทำสัญญากับ เกษตรกร และ ชคน. ออกแบบ ชคน. ตั้งงบประมาณ 80 % และดำเนินการ ก่อสร้าง อบต. และ เกษตรกรร่วมตรวจสอบและรับ มอบงานก่อสร้างคูน้ำ

4 งบประมาณปี 47 งบประมาณจากกรมชลประทาน 80% งบประมาณจาก อบต. ประมาณ 15% – จัดงบประมาณมาให้เลย – ให้อบต. มีส่วนร่วมในการก่อสร้างในส่วน 15% งบประมาณจากเกษตรกรประมาณ 5% – ปลูกหญ้า –Farm Inlet – วัสดุหลัก มูลดิน


ดาวน์โหลด ppt ข้อจำกัดของระเบียบ ข้อ 3. จำนวนเกษตรกรที่ยินยอมควร เป็น 80% ข้อ 4 -12 การชำระเงิน ( ไม่สามารถเก็บเงิน ได้โดยตรง ) สาเหตุ - หลักประกันการชำระเงินไม่มี -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google