งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Direct addressing รูปแบบนี้แต่ละคำสั่งสามารถอ้าง memory location ได้คือ –Current page –Page 0 การคำนวณ effective address ได้มาจากคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Direct addressing รูปแบบนี้แต่ละคำสั่งสามารถอ้าง memory location ได้คือ –Current page –Page 0 การคำนวณ effective address ได้มาจากคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ

2 Direct addressing รูปแบบนี้แต่ละคำสั่งสามารถอ้าง memory location ได้คือ –Current page –Page 0 การคำนวณ effective address ได้มาจากคำสั่ง Page 0, global Page 1, Main program Page 2, subroutine Page 15, subroutine

3 Direct addressing กำหนดคำสั่งดังต่อไปนี้ x,1000 20 200 201 202 1000 cla tad x hlt 456

4 Direct addressing 1. ให้แปลงคำสั่ง “tad x” ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ เป็นคำสั่งของภาษาเครื่อง 2. ให้คำนวณหา effective address จากคำสั่ง tad x

5 Direct addressing ในขั้นตอนของคำสั่ง “tad x” รีจีสเตอร์มีค่า ใดบ้าง Phaze I : Fetch PC = AC = IR = MAR = MDR = Phaze II : Execute PC = AC = IR = MAR = MDR =

6 Indirect addressing ทำให้เราสามารถอ้างถึง location ใดก็ได้ใน memory Effective address ไม่ได้มาจากคำสั่งโดยตรง แต่มาจาก content ของ location ใน หน่วยความจำ Indirect addressing ยังคงใช้ –Current page –Page 0 คำสั่งของ pdp8 ที่เป็นแบบ indirect จะมีการ ระบุพิเศษ –tad i x Page 0, global Page 1, Main program Page 2, subroutine Page 15, subroutine

7 Indirect addressing ตัวอย่างโปรแกรม cla tad i ptr ptr, 1000 *1000 x1, 7 x2, 10 ค่าของ Accumulator คือ ?

8 Indirect addressing x,1000 20 200 201 202 1000 cla tad i x hlt 456

9 Indirect addressing 1. ให้แปลงคำสั่ง “tad i x” ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ เป็นคำสั่งของภาษาเครื่อง 2. ให้คำนวณหา effective address จากคำสั่ง tad i x

10 Indirect addressing ในขั้นตอนของคำสั่ง “tad i x” รีจีสเตอร์มีค่า ใดบ้าง Phaze I : Fetch PC = AC = IR = MAR = MDR = Phaze II : Execute PC = AC = IR = MAR = MDR =

11 ที่มา David Chen, Griffith University, Australia.


ดาวน์โหลด ppt Lab ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Direct addressing รูปแบบนี้แต่ละคำสั่งสามารถอ้าง memory location ได้คือ –Current page –Page 0 การคำนวณ effective address ได้มาจากคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google