งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 800  1 =

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 321  3 =

5 413  2 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

6 210  4 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

7 318  5 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕

8 909  3 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖

9 213  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

10 872  8 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

11 456  6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

12 739  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 800  1 =

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 321  3 =

16 413  2 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

17 210  4 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

18 318  5 = 15 90

19 909  3 =2727

20 213  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

21 872  8 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

22 456  6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

23 739  7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google