งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H 2 O 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H 2 O 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H 2 O 2

2 Mitochondria & Chloroplast: Power Stations of the cell ทั้ง 2 ออร์ แกเนลล์ มีสาร พันธุกรรมเป็น ของตัวเอง

3 จำนวน cristae - ขึ้นอยู่กับปริมาณ ออกซิเจน

4

5 "Photosynthesis - making Sugar from Sunlight" Chloro phyll 6CO 2 + 12H 2 O + solar energy C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O

6

7 Cytoskeleton: provides structure and Support for the cell. Also provides a Scaffolding for vesicle transportation.

8 Cytoskeleton

9 Cytoskeleton is made of these proteins…

10  รักษารูปทรง พยุงเซลล์ ช่วยในการ เคลื่อนที่ของเซลล์  เป็นเส้นทางเคลื่อนที่ให้กับ organelles อื่น  เกี่ยวข้องกับการแยกของโครโมโซม ขณะที่มีการแบ่งเซลล์ Function of Microtubules

11 Function of Microfilaments  รักษารูปทรงของเซลล์  การไหลเวียนของไซโตพลาสม (cytoplasmic streaming)  การเคลื่อนที่ของเซลล์  การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ  ทำให้เกิดการคอดตัวเป็นร่อง ขณะที่มี การแบ่งเซลล์สัตว์

12  ทำให้ organelles อยู่ ประจำที่  รักษาโครงสร้างของเซลล์  รักษารูปร่างของ nucleus Function of Intermediate Filaments Microvilli Microfilaments (Actin filaments) Intermediate filaments

13 Hutchison-Gilford progeria syndrome have a point mutation in the LMNA gene


ดาวน์โหลด ppt Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H 2 O 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google