งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอ Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอ Admin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอ Admin

2 MDICP : Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme
Login Admin Panel ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

3 Dashboard หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน Dashboard

4 Profile หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน Profile

5 จัดการสถานประกอบการ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ เพิ่มสถานประกอบการ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการสถานประกอบการ  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ชื่อสถานประกอบการ สำนักงานทดสอบ1 สถานประกอบการทดสอบ2

6 ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ลงทะเบียนสถานประกอบการ Info Location Bus Info Executive User ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ (Website) ทุนจดทะเบียน (Account Period) จำนวนพนักงาน (Account Period) ทะเบียนโรงงาน (Factory Registration Code) ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน

7 ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ลงทะเบียนสถานประกอบการ Info Location Bus Info Executive User สำนักงาน | โรงงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

8 ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ลงทะเบียนสถานประกอบการ ผู้กรอก Info Location Bus Info Executive User ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลัก/สินค้าหลัก ตราสินค้าหลัก กลุ่มลูกค้าหลัก วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การรับรองระบบคุณภาพ

9 จัดการสถานประกอบการ ยืนยันการลบข้อมูล หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการสถานประกอบการ ยืนยันการลบข้อมูล

10 จัดการแบบประเมิน หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการแบบประเมิน  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

11 จัดการผู้ใช้งาน หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการผู้ใช้งาน  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 องค์กร MDICP องค์กรA องค์กรB 4 5 6 7 8 9 10 ชื่อ-สกุล นาย ผู้ดูแลระบบ Admin นาย ทดสอบ ทดสอบ 3 4 5 6 7 8 9 10 บทบาท ผู้ดูแลระบบ ผู้ประสานงาน 3 4 5 6 7 8 9 10

12 เพิ่มผู้ใช้งาน หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ – นามสกุล สถานประกอบการ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน บันทึก ยกเลิก

13 จัดการผู้ใช้งาน ยืนยันการลบข้อมูล หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการผู้ใช้งาน # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ชื่อ-สกุล นาย ผู้ดูแลระบบ Admin นาย ทดสอบ ทดสอบ 3 4 5 6 7 8 9 10 บทบาท ผู้ดูแลระบบ 3 4 5 6 7 8 9 10 ยืนยันการลบข้อมูล

14 รายงาน หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน
ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน รายงาน  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอ Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google