งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอ Admin. Login Admin Panel MDICP : Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอ Admin. Login Admin Panel MDICP : Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอ Admin

2 Login Admin Panel MDICP : Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

3 หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน Dashboard ผู้ดูแลระบบ

4 หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน Profile ผู้ดูแลระบบ

5 จัดการสถานประกอบการ  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ชื่อสถานประกอบการ สำนักงานทดสอบ1 สถานประกอบการทดสอบ2 เพิ่มสถานประกอบการ ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน

6 ลงทะเบียนสถานประกอบการ ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ (Website) ทุนจดทะเบียน (Account Period) จำนวนพนักงาน (Account Period) ทะเบียนโรงงาน (Factory Registration Code) Info Location Bus Info Executive User ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน

7 ลงทะเบียนสถานประกอบการ เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน Info Location สำนักงาน | โรงงาน Bus Info Executive User

8 ลงทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลัก/สินค้าหลัก ตราสินค้าหลัก กลุ่มลูกค้าหลัก วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การรับรองระบบคุณภาพ ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ผู้กรอก Info Location Bus Info Executive User

9 หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการสถานประกอบการ ผู้ดูแลระบบ ยืนยันการลบข้อมูล

10 จัดการแบบประเมิน  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน

11 จัดการผู้ใช้งาน ชื่อ-สกุล นาย ผู้ดูแลระบบ Admin นาย ทดสอบ ทดสอบ 3 4 5 6 7 8 9 10 บทบาท ผู้ดูแลระบบ ผู้ประสานงาน 3 4 5 6 7 8 9 10  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน องค์กร MDICP องค์กรA องค์กรB 4 5 6 7 8 9 10

12 เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ – นามสกุล สถานประกอบการ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ผู้ดูแลระบบ หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน บันทึกยกเลิก

13 หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน จัดการผู้ใช้งาน # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ชื่อ-สกุล นาย ผู้ดูแลระบบ Admin นาย ทดสอบ ทดสอบ 3 4 5 6 7 8 9 10 บทบาท ผู้ดูแลระบบ 3 4 5 6 7 8 9 10 ผู้ดูแลระบบ ยืนยันการลบข้อมูล

14 หน้าแรก จัดการสถานประกอบการ จัดการแบบประเมิน จัดการผู้ใช้งานระบบ รายงาน  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ผู้ดูแลระบบ


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอ Admin. Login Admin Panel MDICP : Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google