งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 2

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitations Invitations Invitations ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Communi cation Giving invitatio ns การสนทนา เกี่ยวกับการเชิญ ไปงานเลี้ยง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 สามารถสนทนาเกี่ยวกับ การเชิญไปงานเลี้ยงได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 GRAMMA R Going to ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้พูดเน้นถึงความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคต for intentions ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Present Continuous บางครั้งเราใช้ Present continuous ในสถานการณ์ที่ผู้ พูดเน้นถึงความ ตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่ง สิ่งใดในอนาคต ( อันใกล้ ) I’m having a party tomorrow. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงแล้วในอดีต for past action Past simple Tense ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Listen and write the missing words. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9

10 1. I arrived at about… ……………………… ……………………… 2. There were about… …………………. …………………. people there. people there.

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. There was a lot of… ……….. but I didn’t ……….. but I didn’t ………… very much.

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. The music was…… Soul music. And I…… quite a lot actually.

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. I bought Ashley a… ………..It was a tennis ………...

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. It was a really……. evening.It was……. evening.It was……. fun. fun. 7. I left at about… ……………. …………….

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16

17

18 Jane: (When/have/party?) When are you having a party? When are you having a party? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19

20

21 NEXT Invitation


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Invitation s Invitations ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google