งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Definition ; A person who shows you around a place of interest or helps you to travel in a dangerous area. Definition ; A person who shows you around a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Definition ; A person who shows you around a place of interest or helps you to travel in a dangerous area. Definition ; A person who shows you around a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Definition ; A person who shows you around a place of interest or helps you to travel in a dangerous area. Definition ; A person who shows you around a place of interest or helps you to travel in a dangerous area. ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำ นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

2 Qualifications Qualifications Good human relation Good personality Good knowledge Good rhetoric / oratory Having a business-like ( เอาการเอางาน / รักงาน )

3 Capability ; Language Language Technique Technique Tour guiding Tour guiding Solving problems Solving problems

4 1. A representative of country or local 2. A tour guiding Transfer – in tourguiding Transfer – in 1. A representative of country or local 2. A tour guiding Transfer – in tourguiding Transfer – in

5 ความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จักประมาณตน  ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์  ความเมตตา กรุณาปรารถนาให้ ผู้อื่นมีสุข

6 การเป็นครู การเป็นนักจิตวิทยา การเป็นนักแสดง การเป็นนักการฑูต นักการตลาด นักการขาย นักการประชาสัมพันธ์ การเป็นครู การเป็นนักจิตวิทยา การเป็นนักแสดง การเป็นนักการฑูต นักการตลาด นักการขาย นักการประชาสัมพันธ์

7 ความรู้เรื่องประเทศไทย ภูมิศาสตร์ อากาศ ประชากร เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาการ ปกครอง เงินตรา ความรู้เรื่องอาหารไทย ( อาหารคาว อาหารหวาน อาหารตามฤดูกาล ) ความรู้เรื่องนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงไทย ( ระบำ รำ ฟ้อน เต้น ) ดนตรี และเพลงไทย ( ประเภทเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ประเภทวงดนตรี ประเภท เพลงไทย ) ความรู้เรื่องประเทศไทย ภูมิศาสตร์ อากาศ ประชากร เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาการ ปกครอง เงินตรา ความรู้เรื่องอาหารไทย ( อาหารคาว อาหารหวาน อาหารตามฤดูกาล ) ความรู้เรื่องนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงไทย ( ระบำ รำ ฟ้อน เต้น ) ดนตรี และเพลงไทย ( ประเภทเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ประเภทวงดนตรี ประเภท เพลงไทย )


ดาวน์โหลด ppt Definition ; A person who shows you around a place of interest or helps you to travel in a dangerous area. Definition ; A person who shows you around a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google