งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 350 ÷ 5 =

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 240 ÷ 3 =

5 630 ÷ 7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

6 484 ÷ 4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

7 981 ÷ 9 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

8 392 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

9 483 ÷ 3 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

10 231 ÷ 7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

11 176 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

12 805 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 350 ÷ 5 =

15 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 240 ÷ 3 =

16 630 ÷ 7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

17 484 ÷ 4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

18 981 ÷ 9 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

19 392 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

20 483 ÷ 3 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

21 231 ÷ 7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

22 176 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

23 805 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google