งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ กิจกรรม,นิทรรศการ ฯลฯ วิทยุหลัก เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน ข่าวเผยแพร่

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 22 335 435 74 1,449 1,201 729 4,245

4 สรุปการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,655 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ 4,245 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
โทรทัศน์ อื่นๆ วิทยุ 0.52 7.90 17.17 10.25 1.74 34.13 28.29

6 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google