งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Layer. Subnetting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Layer. Subnetting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Layer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Subnetting

16

17

18

19 Mask

20

21

22

23

24

25 ตัวอย่าง สมมติ ได้รับ ip address คือ 202.44.37.0 ต้องการแบ่งเป็นเครือข่ายย่อย ๆ เป็นจำนวน 4 subnet จงหา subnet address และ ip addess ต่าง ๆ ของ subnet เหล่านั้น

26 Private IP

27 การทำ NAT

28 การแปลง Address ของ NAT

29 Translation Table

30

31

32 แบบฝึกหัด 1. จงหา Subnet Address และ Class ของ Address ต่อไปนี้ - 12.104.2.8/8 - 126.104.144.185/16 - 128.18.156.200/24 - 202.44.37.13/19 - 222.10.10.10/23 - 88.254.255.254/29 2. สมมติคณะได้รับ ip address คือ 202.44.36.0 ต้องการ แบ่งเป็นเครือข่ายย่อยให้กับหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจำนวน 10 เครื่อง ต่อ 1 หลักสูตร จงหา subnet address และ ip address ต่าง ๆ ของ subnet เหล่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Network Layer. Subnetting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google