งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fire wall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fire wall."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fire wall

2 Fire wall คือ??? ไฟร์วอลล์คืออะไร ไฟร์วอลล์
คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายจากนั้นอาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือปล่อยให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

3 ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการทำงานของไฟร์วอลล์

4 การเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์
คลิกปุ่ม Start

5 คลิก control panel

6 พิมพ์ค้นหา fire wall จากนั้นคลิก windows firewall

7 คลิก change notification setting

8 คลิก Turn on window firewall

9 ปิด

10 คำเตือน คุณไม่ควรปิดไฟร์วอลล์ Windows เว้นแต่ว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อื่นอยู่ การปิดไฟร์วอลล์ Windows อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ (และเครือข่ายของคุณในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) เสี่ยงต่อความเสียหายได้ง่ายขึ้นจากหนอนไวรัสหรือแฮกเกอร์ นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ คุณยังจำเป็นต้องใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย ติดตั้ง Microsoft Security Essentials หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์อื่น และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โปรแกรมหลายโปรแกรมเหล่านี้จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

11 Mr.Kanchai Maneekeaw No.1 Mr.Tinnakit Wranukoonsak No.26
Thank for watch Mr.Kanchai Maneekeaw No.1 Mr.Tinnakit Wranukoonsak No.26


ดาวน์โหลด ppt Fire wall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google