งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fire wall. Fire wall คือ ??? ไฟร์วอลล์คืออะไร ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจาก อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายจากนั้นอาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fire wall. Fire wall คือ ??? ไฟร์วอลล์คืออะไร ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจาก อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายจากนั้นอาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fire wall

2 Fire wall คือ ??? ไฟร์วอลล์คืออะไร ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจาก อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายจากนั้นอาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือ ปล่อยให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็น อันตราย เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรือ อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้ คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยัง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

3 ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการ ทำงานของไฟร์วอลล์

4 การเปิดหรือปิดไฟร์ วอลล์ เปิด คลิกปุ่ม Start

5 คลิก control panel

6 พิมพ์ค้นหา fire wall จากนั้นคลิก windows firewall

7 คลิก change notification setting

8 คลิก Turn on window firewall

9 ปิด

10 คำเตือน คุณไม่ควรปิดไฟร์วอลล์ Windows เว้นแต่ว่าคุณเปิด ใช้งานไฟร์วอลล์อื่นอยู่ การปิดไฟร์วอลล์ Windows อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ ( และเครือข่ายของคุณ ในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ) เสี่ยงต่อความเสียหาย ได้ง่ายขึ้นจากหนอนไวรัสหรือแฮกเกอร์ นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ คุณยังจำเป็นต้องใช้ โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์เพื่อช่วยปกป้อง คอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย ติดตั้ง Microsoft Security Essentials หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส และมัลแวร์อื่น และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โปรแกรมหลายโปรแกรมเหล่านี้จะปรับปรุงโดย อัตโนมัติ

11 Thank for watch Mr.Kanchai Maneekeaw No.1 Mr.Tinnakit Wranukoonsak No.26


ดาวน์โหลด ppt Fire wall. Fire wall คือ ??? ไฟร์วอลล์คืออะไร ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจาก อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายจากนั้นอาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google