งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 21 ระบบ นิเวศ. OrganismPopulationCommunityEcosystemBiosphere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 21 ระบบ นิเวศ. OrganismPopulationCommunityEcosystemBiosphere."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 21 ระบบ นิเวศ

2 OrganismPopulationCommunityEcosystemBiosphere

3 ไบโอม (Biomes) ไบโอมหรือชีวนิเวศ หมายถึง ระบบนิเวศใดก็ตามที่มี องค์ประกอบของปัจจัยทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิและ ความชื้น และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ

4 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes)

5 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

6 Biomes 1. ทุนดรา (Tundra) 2. ป่าสน (coniferous forest) 3. ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) 4. ป่าดิบชื้น (tropical rain forest) 5. ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) 6. สะวันนา (savanna) 7. ทะเลทราย (desert) 8. แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) 9. แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 21 ระบบ นิเวศ. OrganismPopulationCommunityEcosystemBiosphere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google