งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1 ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1 ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1 ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1

2 ประวัติส่วนตัว 0 ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลง สวาท 0 เกิดวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2543 0 ที่อยู่ 123 ม.3 ถ. ชักพระ ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 0 เบอร์โทร 098-0297021 0 อีเมล์ phurin- 1669@gmail.comphurin- 1669@gmail.com 0 Facebook phurin longsawat 0 Line koonlam-ok

3 ประวัติการศึกษา 0 ระดับชั้นอนุบาล 1-2 0 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 0 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสมารถพิเศษ 0 คติประจำใจ 0 ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด 0 งานอดิเรก 0 ร้องเพลง เล่นเกมส์ 0 ความสามารถพิเศษ 0 - ด้านดนตรี ร้องเพลง 0 - ด้านคอมพิวเตอร์ทำ แอน นิเมชั่น

5 นกเพนกวินน่ารัก น่ารักมากๆ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1 ชื่อ เด็กชาย ภูรินท์ หลงสวาท ชั้น ม.2/12 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google