งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Public Sphere Miss Sutasinee Nirattimanon. Public Sphere - Historical phenomenon - Normative idea In Jurgen Habermas’s The Structural Transformation of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Public Sphere Miss Sutasinee Nirattimanon. Public Sphere - Historical phenomenon - Normative idea In Jurgen Habermas’s The Structural Transformation of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Public Sphere Miss Sutasinee Nirattimanon

2 Public Sphere - Historical phenomenon - Normative idea In Jurgen Habermas’s The Structural Transformation of the Public Sphere

3 Public sphere as historical phenomenon Who : segments of the educated, propertied strata (highly male- oriented) What : reasoned and critical exchange of view and information on questions of common concern ( ปัญหาที่ผู้คนสนใจหรือ กังวลร่วมกัน )

4 When : in the eighteenth century Where : salons, coffee houses and clubs France, England and Germany Why : to form public opinion that will in turn shape policies of the state and development of society Public sphere as historical phenomenon

5 How : Equal, critical, collective –Equal เท่าเทียม –Critical วิพากษ์ วิจารณ์ –Collective ข้อสรุปร่วมเท่ากัน Public sphere as historical phenomenon

6 Role of media Intellectual journals, pamphlets and newspaper

7 Role of media To notify about upcoming events (to seek participation) and to inform members about resolution and movement of group หาผลสรุป วันนี้มีการ คุยเรื่องอะไร โดยหา ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ ซึ่ง เมื่อก่อน นสพ. จะเป็น เนื้อหาล้วน ๆ

8 Role of media Very little to non- existent commercial role จะไม่มีบทบาทเชิง พาณิชย์เลย

9 Public Sphere State - หลักประกัน ทางสังคม - สาธารณสุข Civil Society - กลุ่มคนที่เป็น private มาร่วม ตัวกัน

10 ยุค 18 พื้นที่สาธารณะ รุ่งโรจน์ที่สุด เนื่องจากคนไม่ทำงานแบบ ตั้งแต่ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น แต่พอใจ ทำวันไหนอยากทำก็ทำ แต่พอ อุตสาหกรรมเข้ามาก็ต้องทำงาน ตามระบบเวลาเรื่อยๆ จึงเป็นการ เสื่อมถอยของ พื้นที่สาธารณะ ต้องเลือกคนมาเป็น democratic ให้กับตนเอง

11

12 สภากาแฟ เมืองตรัง

13 Decline of public sphere Mass democracy Commercialization of press and society The welfare state

14 การสื่อสารเพื่อสร้าง ประชาธิปไตย Democratic communication Public sphere as normative ideal

15 A Public sphere is A neutral zone where access to relevant information affecting the public good is widely available where discussion is free domination and where all those participating in public debate do so on an equal basis

16 A Public sphere is พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ เป็นกลาง ไม่มีรัฐเข้ามา เกี่ยวข้อง เน้นการเข้าถึง ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ สาธารณะ ไม่มีใครคุม เกณฑ์

17 A Public sphere is Within this public sphere, people collectively determine through the process of rational debate the way in which they want to see society develop, and this shapes in turn the conduct of government policy.

18 A Public sphere is อยู่ในเหตุผลเพื่อ ตัดสินให้สังคมเกิด การพัฒนา และเป็น การหล่อหลอม นโยบายของภาครัฐ ต่อไป

19 Dimensions of the public sphere Access (open) Equality and freedom from domination ( เสรีภาพโดยปราศจากการ ข่มขู่ )

20 Dimensions of the public sphere Collactive participation ( มีส่วนร่วมกัน ) Rational dialogue and argument

21 Dimensions of the public sphere Conclusion or resolution about further movement that will affect government policy or political action

22 Dimensions of the public sphere Role of media as provider or public space for exchange and debate and as multiplier ( ผู้ขยายผลจากการ แลกเปลี่ยน ) of consequences from resolution obtained in the group discussion

23 Communication Face- to- face communication + newspaper ( สื่อที่เป็นแกนกลาง ) Mass-mediated communication e.g. radio, television มีมวลชนคั่นกลาง Virtual communication e.g. Internet/cyberspace and CMC

24 Pseudo public sphere เช่น Web board

25 Evaluating the public sphere The public sphere cannot be seen as space operating in isolation from all other social, political and economic domain To understand the public sphere, one has to look at specific historical circumstances which both comprise its space and pre- condition for it funcioning

26 Public sphere เหมือนเป็นต้นแบบของ ประชาธิปไตย สื่อ + การเมือง + ประชาสังคม


ดาวน์โหลด ppt Public Sphere Miss Sutasinee Nirattimanon. Public Sphere - Historical phenomenon - Normative idea In Jurgen Habermas’s The Structural Transformation of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google