งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 213  3 =

4 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 342  2 =

5 200  4 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓

6 956  1 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔

7 801  7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕

8 810  5 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖

9 311  6 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗

10 701  8 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘

11 911  7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙

12 501  9 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 213  3 =

15 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 342  2 =

16 200  4 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓

17 956  1 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔

18 801  7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕

19 810  5 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖

20 311  6 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗

21 701  8 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘

22 911  7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙

23 501  9 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google