งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข 2 การเขียนทศนิยมซ้ำ ในรูปเศษส่วน กรณีที่ 1 ซ้ำด้วย 0 10 3 = เขียนเป็น 0.3 0.30. 0.1780. 1,000 178 = เขียนเป็น 0.178.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข 2 การเขียนทศนิยมซ้ำ ในรูปเศษส่วน กรณีที่ 1 ซ้ำด้วย 0 10 3 = เขียนเป็น 0.3 0.30. 0.1780. 1,000 178 = เขียนเป็น 0.178."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 2 การเขียนทศนิยมซ้ำ ในรูปเศษส่วน กรณีที่ 1 ซ้ำด้วย = เขียนเป็น , = เขียนเป็น 0.178

4 ครู ชนิดา ดวงแข = = ,000 1,346 = 1, = เขียนเป็น 2.35 เขียนเป็น 1.346

5 ครู ชนิดา ดวงแข 4 การเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วน กรณีซ้ำด้วย 0 โดยการเอาจุดทศนิยมออกแล้วเขียน จำนวนนั้นเป็นตัวเศษ ตัวส่วนจะเท่ากับ 10, 100, 1,000… ที่มีจำนวนเลขศูนย์ เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม

6 ครู ชนิดา ดวงแข 5 ตัวอย่า งที่ 1 กรณีที่ 2 ถ้าตัวเลขที่ซ้ำไม่ใช่ 0. ให้ N = ดังนั้น N = 0.777… (1) คูณทั้งสองข้างของ สมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 10 ×

7 ครู ชนิดา ดวงแข 6 หรือ 10N = (2) สมการ (2) ลบด้วยสมการ (1) จะได้ 10N - N = (7.777…) - (0.777…) 9 N = N = ดังนั้น นั่นคือ = ตอบ 9 7

8 ครู ชนิดา ดวงแข 7 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 0.62 ให้อยู่ในรูป เศษส่วน. วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 6.222… (2) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = … (3)

9 ครู ชนิดา ดวงแข 8 สมการ (3) ลบด้วยสมการ (2) 90 N = 56 N = จะได้ 100 N - 10 N = (62.222…) - ( ) นั่นคือ = = 45 28

10 ครู ชนิดา ดวงแข 9 ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน ให้อยู่ในรูป เศษส่วน. วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 1,000 จะได้ 1,000 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = … (3)

11 ครู ชนิดา ดวงแข 10 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 1,000 N - 10 N = ( …) - ( ) 990 N = N = นั่นคือ = หรือ

12 ครู ชนิดา ดวงแข 11 ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน ให้อยู่ใน รูปเศษส่วน. วิธีทำ ให้ N = ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 100 จะได้ 100 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 100,000 จะได้ 100,000 N = … (3)

13 ครู ชนิดา ดวงแข 12 สมการ (3) ลบด้วยสมการ (2) จะได้ 100,000 N N = N = N = นั่นคือ หรือ =

14 ครู ชนิดา ดวงแข = 0.6. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 1 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 9 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

15 ครู ชนิดา ดวงแข =. ถ้ามีตัวเลขซ้ำ 2 ตัว เมื่อเขียนเป็น เศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น 99 และ ตัวเศษตัวเลขที่เป็นตัวซ้ำ เช่น

16 ครู ชนิดา ดวงแข 15 ถ้าทศนิยมดังกล่าวมีบางส่วนซ้ำ และมีบางส่วนไม่ซ้ำ เมื่อเขียนใน รูปเศษส่วน

17 ครู ชนิดา ดวงแข 16 ตัวเศษ หาได้จากผลต่างของจำนวนที่ อยู่หลังทศนิยม ลบจำนวนที่ไม่ซ้ำ ตัวส่วน ประกอบด้วย 9 และ 0 จำนวน 9 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ซ้ำ จำนวน 0 เท่ากับจำนวนเลขโดดที่ไม่ซ้ำ

18 ครู ชนิดา ดวงแข 17 ตัวอย่างเช่น = = =

19 ครู ชนิดา ดวงแข = = =

20 ครู ชนิดา ดวงแข 19

21 ครู ชนิดา ดวงแข 20 จงทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) = 2) = =

22 ครู ชนิดา ดวงแข 21 3) = = ) = = = ) =

23 ครู ชนิดา ดวงแข 22 แบบฝึกหัดที่ 2.1 หน้าที่ 42 ข้อที่ 2 (1 - 4)


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข 2 การเขียนทศนิยมซ้ำ ในรูปเศษส่วน กรณีที่ 1 ซ้ำด้วย 0 10 3 = เขียนเป็น 0.3 0.30. 0.1780. 1,000 178 = เขียนเป็น 0.178.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google