งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๑ 243  2 =

4 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๒ 316  1 =

5 912  0 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๓

6 501  6 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๔

7 610  7 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๕

8 711  5 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๖

9 800  8 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๗

10 213  4 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๘

11 403  9 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๙

12 415  3 = ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๑ 243  2 = 486486 486486

15 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๒ 316  1 = 316316 316316

16 912  0 = 0 0 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๓

17 501  6 = 30 06 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๔

18 610  7 = 42 70 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๕

19 711  5 = 35 55 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๖

20 800  8 = 64 00 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๗

21 213  4 = 852852 852852 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๘

22 403  9 = 36 27 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๙

23 415  3 = 12 45 ชุดที่ ๒๐ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google