งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 400  6 =

4 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 341  2 =

5 619  1 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓

6 320  3 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔

7 108  4 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕

8 815  5 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖

9 612  8 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗

10 537  7 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘

11 846  5 =

12 754  8 = ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 400  6= 24 00

15 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 341  2= 682682 682682

16 619  1= 619619 619619 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓

17 320  3= 960960 960960 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔

18 108  4= 432432 432432 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕

19 815  5 = 40 75 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖

20 612  8 = 48 96 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗

21 537  7 = 37 59

22 846  5 = 42 30

23 754  8 = 60 32 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google