งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙/ ๒๕๕๓

2 สรุปข้อมูล การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า การตรวจซากหลังฆ่า ระหว่าง ตุลาคม2554 – กุมภาพันธ์ 2555

3 รายงาน การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า

4 1.จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 525 573 547 595 519 2759
สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม เดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียด ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ รวม % 1.จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 525 573 547 595 519 2759 2. การตรวจสุขภาพก่อนฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก(ตัว) 110 98 65 54 43 370 13.41 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง(ตัว) 0.00 2.1 ตายก่อนฆ่า 2 1 3 0.11 2.2 รอยขีดข่วน 2.3รอยโรคที่ผิวหนัง 103 91 59 49 40 342 12.40 2.4 ซึม ,อ่อนเพลีย 2.5 ขาหัก 6 17 0.62 2.6 ผอม,แคระแกรน 2.7 อื่น ๆ 4 11 0.40

5 รายงาน การตรวจซากสัตว์หลังการฆ่า

6 สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม2554 – เดือน กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียด ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ รวม % 1.จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 525 573 547 595 519 2759 2.ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก(ตัว) 223 183 137 111 116 770 27.91 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง(ตัว) 2 10 3 17 0.62 225 193 113 119 787 28.52 2.1 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 0.00 2.2 แผลฝีหนอง 1 0.11 2.3 ซ้ำเลือด 98 81 95 78 92 444 16.09 2.4 กระดูกแตก 4 5 0.18 2.5 รอยโรคที่ผิวหนัง 173 172 103 76 68 592 21.46 2.6 วิการที่ตับ 11 12 34 1.23 2.7 วิการที่หัวใจ 2.8วิการที่กระเพาะอาหาร 2.9 วิการที่ม้าม 0.40 2.10 วิการที่ปอด 7 13 0.47 2.11 วิการที่ลำไส้ 0.04 2.12 พยาธิ 0.07 2.13 อื่น ๆ

7 เปรียบเทียบสถิติการตรวจซากสุกรหลังฆ่า(ช่วงพ.ค.-ก.ย.54 เทียบกับ ต.ค.54-ก.พ.55)
รายละเอียด พ.ค. - ก.ย. 54 % ต.ค.54 - กพ55 1.จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 3009 2759 2.ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก(ตัว) 1338 44.47 770 27.91 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง(ตัว) 44 1.46 17 0.62 รวม 1382 45.93 787 28.52 2.1 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 3 0.10 0.00 2.2 แผลฝีหนอง 10 0.33 0.11 2.3 ซ้ำเลือด 279 9.27 444 16.09 2.4 กระดูกแตก 207 6.88 5 0.18 2.5 รอยโรคที่ผิวหนัง 1080 35.89 592 21.46 2.6 วิการที่ตับ 54 1.79 34 1.23 2.7 วิการที่หัวใจ 1 0.03 2.8วิการที่กระเพาะอาหาร 6 0.20 2.9 วิการที่ม้าม 21 0.70 11 0.40 2.10 วิการที่ปอด 37 13 0.47 2.11 วิการที่ลำไส้ 19 0.63 0.04 2.12 พยาธิ 36 1.20 2 0.07 2.13 อื่น ๆ 26 0.86

8 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่ากับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
จำนวน(ตัว) 2759 2931

9 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่ากับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
พ.ศ./เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม ส่งโรงฆ่าสัตว์ 525 573 547 595 519 2759 อาชญาบัตร 539 609 594 599 590 2931

10 สถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2553 กับ ปี 2554
พ.ศ./เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. (54/55) ก.พ.(54/55) รวม 2553 649 626 640 646 549 3110 2554 525 573 547 595 519 2759

11 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์ระหว่าง เดือน มกราคม- ธันวาคม ปี 2553 กับปี 2554
จำนวน(ตัว) 7984 7069


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google