งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓

2 สรุปข้อมูล การตรวจสุขภาพสัตว์ ก่อนฆ่า การตรวจซากหลังฆ่า ระหว่าง ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

3 รายงาน การตรวจสุขภาพ สัตว์ก่อนฆ่า

4 สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม เดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวา คมมกราคม กุมภาพั นธ์รวม % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรง ฆ่า การตรวจสุขภาพ ก่อนฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) ตายก่อนฆ่า รอยขีดข่วน รอยโรคที่ผิวหนัง ซึม, อ่อนเพลีย ขาหัก ผอม, แคระแกรน อื่น ๆ

5 รายงาน การตรวจซากสัตว์หลัง การฆ่า

6 สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2554 – เดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดตุลาคม พฤศจิกาย นธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์รวม % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) รวม เยื่อหุ้มปอดอักเสบ แผลฝีหนอง ซ้ำเลือด กระดูกแตก รอยโรคที่ผิวหนัง วิการที่ตับ วิการที่หัวใจ วิการที่กระเพาะอาหาร วิการที่ม้าม วิการที่ปอด วิการที่ลำไส้ พยาธิ อื่น ๆ

7 เปรียบเทียบสถิติการตรวจซากสุกรหลังฆ่า ( ช่วงพ. ค.- ก. ย.54 เทียบกับ ต. ค.54- ก. พ.55) รายละเอียดพ. ค. - ก. ย. 54 % ต. ค.54 - กพ 55 % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) รวม เยื่อหุ้มปอดอักเสบ แผลฝีหนอง ซ้ำเลือด กระดูกแตก รอยโรคที่ผิวหนัง วิการที่ตับ วิการที่หัวใจ วิการที่กระเพาะอาหาร วิการที่ม้าม วิการที่ปอด วิการที่ลำไส้ พยาธิ อื่น ๆ

8 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 สุกรเข้าโรงฆ่าการจ่ายอาชญาบัตร จำนวน ( ตัว )

9 พ. ศ./ เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. รวม ส่งโรงฆ่าสัตว์ อาชญาบัตร เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

10 สถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าเปรียบเทียบ ระหว่าง ปี 2553 กับ ปี 2554 พ. ศ./ เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค. (54/55) ก. พ.(54/ 55) รวม

11 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า สัตว์ระหว่าง เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี 2553 กับปี 2554 ปี จำนวน ( ตัว )


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google