งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teenage Favorites Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 1. Look at the picture: ‘What is it?’  a.jeans  b.shirt  c.skirt  d.jacket.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teenage Favorites Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 1. Look at the picture: ‘What is it?’  a.jeans  b.shirt  c.skirt  d.jacket."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Teenage Favorites

3 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน

4 1. Look at the picture: ‘What is it?’  a.jeans  b.shirt  c.skirt  d.jacket

5 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 2. Look at the picture: ‘What is it?’  a.watch  b.belt  c.shoes  d.scarf

6 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 3. Complete the missing information : What is she ……. to buy?  a.going  c.does  b.is  d.am

7 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน  a. getting to  c. going to  b. taking to  d. going with 4. Complete the missing information : She’s ……. buy a purse?

8 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 5. Choose the ask question for the following answer : I’m going to buy it today.  a. When are you going to buy a pair of gloves?  b. Where are you going to buy a pair of gloves?  c. Who is going to buy a pair of gloves?  d. What are you going to buy?

9 Vocabulary  Casual wear ( ชุดลำลอง )  Accessories ( อุปกรณ์เสริม )  Jewelry ( เครื่องประดับ )  Shoes ( รองเท้า )

10 jeans กางเกงยีนส์  Casual wear ( ชุด ลำลอง )

11 jacket เสื้อแจ็คเก็ต  Casual wear ( ชุด ลำลอง )

12 (denim) skirt กระโปรงยีนส์  Casual wear ( ชุด ลำลอง )

13 running suit ชุดใส่วิ่ง  Casual wear ( ชุด ลำลอง )

14 short- sleeved shirt เสื้อแขนสั้น  Casual wear ( ชุด ลำลอง )

15 belt เข็มขัด  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

16 gloves ถุงมือ  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

17 scarf ผ้าพันคอ  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

18 sunglasses แว่นกันแดด  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

19 wallet กระเป๋าสตางค์  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

20 purse กระเป๋า  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

21 watch นาฬิกาข้อมือ  Accesso ries ( อุปกรณ์ เสริม )

22 earrings ต่างหู  Jewelry ( เครื่องประดับ )

23 bracelet สร้อยข้อมือ  Jewelry ( เครื่องประดับ )

24 ring แหวน  Jewelry ( เครื่องประดับ )

25 chain สร้อยคอ  Jewelry ( เครื่องประดับ )

26 high heel shoes รองเท้าส้นสูง  Shoes ( รองเท้า )

27 running shoes รองเท้าวิ่ง  Shoes ( รองเท้า )

28 boots รองเท้าบูทส์  Shoes ( รองเท้า )

29 Teenage Favorite : Story I

30 Teenage Favorite : Story II

31 Conversation Gina:What are you going to do this afternoon? Mike:I don’t know. I’m kind of bored. Gina:So am I. Why we don’t go to the mall and look at clothes? Mike:That’s a good idea. But I don’t have any money to spend today. Gina:Neither do I. Mike:Well, let’s just go window-shopping, then. Gina:Yeah, that always make me feel good.

32 Grammar

33

34 Example :

35

36

37

38 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน 1. Complete the missing information: What is she …. to buy ?  a.going  c.does  b.is  d.am

39  a. getting to  c. going to  b. taking to  d. going with 2. Complete the missing information : She’s ……. buy a purse? Post Test แบบทดสอบหลังเรียน

40  a. Neither do I.  c. Neither am I.  b. So do I.  d. So am I. 3. Choose the correct answer: I’m tired. Post Test แบบทดสอบหลังเรียน

41  a. Neither do I.  c. Neither can I.  b. So can I.  d. So am I. 4. Choose the correct answer: I can’t dance. Post Test แบบทดสอบหลังเรียน

42 5. Choose the ask question for the following answer : I’m going to buy it today.  a. When are you going to buy a pair of gloves?  b. Where are you going to buy a pair of gloves?  c. Who is going to buy a pair of gloves?  d. What are you going to buy? Post Test แบบทดสอบหลังเรียน

43 Practice More Learning

44 Which picture is an accessory? abc Activity 1

45 Which picture is the casual wear? abc Activity 1

46 Activity 2 What is she wearing ?  a. T-shirt, skirt and.  b. Dress and shoes. shoes

47 Activity 2 What is she wearing ?  a. Dress, scarf and boots.  b. Dress and shoes.

48 Activity 2 What is she wearing ?  a. T-shirt and shoes.  b. T-shirt, jeans and shoes.

49


ดาวน์โหลด ppt Teenage Favorites Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน 1. Look at the picture: ‘What is it?’  a.jeans  b.shirt  c.skirt  d.jacket.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google