งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต. วิดีโอ เท้าเทียม (Pseudopodium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต. วิดีโอ เท้าเทียม (Pseudopodium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

2 วิดีโอ เท้าเทียม (Pseudopodium)

3

4

5

6

7

8 วิดีโอ 9+2 9+0 ไมโครทูบูล (Microtubule)

9 วิดีโอ

10

11

12

13 Ring canal Radial canal

14

15 วิดีโอ

16 กล้ามเนื้อวง (Circular muscle กล้ามเนื้อตามยาว (Longitudinal muscle

17 แอนตาโกนิซึม (Antagonism) วิดีโอ

18

19 กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก กล้ามเนื้อตามยาว

20

21

22

23

24 วิดีโอ

25

26 Pectoralis major ( กล้ามเนื้อกดปีก ) Pectoralis major ( กล้ามเนื้อกดปีก ) Pectoralis minor ( กล้ามเนื้อยกปีก ) Pectoralis minor ( กล้ามเนื้อยกปีก )

27 กระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น กระดูกแกน 80 (axial skeleton) กระดูกรยางค์ 126 (appendicular skeleton)

28

29

30 (joint) 1 2 3 4

31 กล้ามเนื้อลาย 1 2 กล้ามเนื้อเรียบ 3 กล้ามเนื้อหัวใจ

32

33

34

35 กล้ามเนื้อไบเซพ = กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ กล้ามเนื้อไตรเซพ = กล้ามเนื้อเอกเทนเซอร์

36

37 การทำงานของกล้ามเนื้อลาย

38 วิดีโอ Microfilament = Actin (thin filament) + Myosin (thick filament)


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต. วิดีโอ เท้าเทียม (Pseudopodium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google