งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP PHP Programming introductio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP PHP Programming introductio."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP PHP Programming introductio n2

3  PHP ย่อมาจาก Professional Home Page  เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994  ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf  ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4  Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี 1995  Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995  Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี 1997  ปัจจุบัน Version 4 ถ้าเป็น commercial ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans) PHP Programming introductio n3

4  Zeev Suraski, Israel  Andi Gutmans, Israel  Shane Caraveo, Florida USA  Stig Bakken, Norway  Andrey Zmievski, Nebraska USA  Sascha Schumann, Dortmund, Germany  Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany  Jim Winstead, Los Angeles, USA  Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA PHP Programming introductio n4

5  เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP  การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML  สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT/2000/XP, Windows 9x  ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, msSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็น ต้น PHP Programming introductio n5

6  CGI  Database-enable web page  Database Adabas D InterBase Solid DBase mSQLSybase Empress MySQLVelocis FilePro OracleUnix dbm Informix PostgreSQL PHP Programming introductio n6

7  Open source  No cost implementation – PHP เป็นของฟรี  Server side  Crossable Platform  HTML embedded  Simple language  Efficiency  XML parsing  Server side  Database module  File I/O  Text processing  Image processing PHP Programming introductio n7

8  ทำงานบน Server  ทำงานร่วมกับเอกสาร HTML  สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงในเอกสาร HTML  ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมีการเรียกใช้ เอกสารนั้น ๆ  แสดงผลออกทาง Web Browsers PHP Programming introductio n8

9  แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง PHP Programming introduc tion9

10  แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง PHP Programming introduc tion10

11  แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello World”; PHP Programming introduc tion11

12  แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello World ! ”; echo “I am PHP”; %> PHP Programming introduc tion12

13  แบบที่เป็นที่นิยม คือ แบบที่ 1  ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello World ! I am PHP  ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ละคำสั่ง  File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php ( หรือ php3) PHP Programming introduc tion13

14  Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix  ตัวอย่าง PHP Programming introduc tion14

15  เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser  รูปแบบ echo ข้อความ 1 หรือตัวแปร 1, ข้อความ 2 หรือตัวแปร 2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร 3, …  ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘)  ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับ ภาษา Perl PHP Programming introduc tion15

16 Example –1 PHP Programming introduc tion16

17  เปิดโปรแกรม browser  พิมพ์ url  http://localhost/demo/intro.php PHP Programming introduc tion17

18 Example –2 Today’s Date: PHP Programming introduc tion18 Today's Date: Thursday March 10, 2003


ดาวน์โหลด ppt 1.  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP PHP Programming introductio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google