งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑ 241  2=

4 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๒ 300  3=

5 841  1= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๓

6 522  4= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๔

7 310  8= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕

8 901  7 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๖

9 232  3 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๗

10 103  9 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๘

11 314  6 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๙

12 321  8 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑ 241  2=

15 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๒ 300  3=

16 841  1= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๓

17 522  4= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๔

18 310  8= ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕

19 901  7 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๖

20 232  3 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๗

21 103  9 =

22 314  6 = ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๙

23 321  8 = 25 68

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google