งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 214  2 =

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 300  6 =

5 102  4 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

6 854  1 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

7 317  3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

8 816  5 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

9 305  7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

10 965  2 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

11 123  8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

12 235  9 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 214  2 =

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 300  6 = 18 00

16 102  4 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

17 854  1 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

18 317  3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

19 816  5 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

20 305  7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

21 965  2 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

22 123  8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

23 235  9 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google