งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ILI, FLU, PNEUMONIA สัปดาห์ที่ 32 (2-8 สิงหาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ILI, FLU, PNEUMONIA สัปดาห์ที่ 32 (2-8 สิงหาคม 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ILI, FLU, PNEUMONIA สัปดาห์ที่ 32 (2-8 สิงหาคม 2552)

2 ILI + Flu + Pneumonia ทั่วประเทศ จำนวน ผู้ป่วย วันที่ รายงาน

3 ILI + Flu + Pneumonia แยกตามภาค จำนวน ผู้ป่วย วันที่ รายงาน

4 Pneumonia ทั่วประเทศ

5 Pneumonia แยกตามภาค จำนวน ผู้ป่วย วันที่ รายงาน

6 สคร. 1 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

7 สคร. 2 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

8 สคร. 3 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

9 สคร. 4 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

10 สคร. 5 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

11 สคร. 6 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

12 สคร. 7 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

13 สคร. 8 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

14 สคร. 9 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

15 สคร. 10 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

16 สคร. 11 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia

17 สคร. 12 ILI + Flu + Pneumonia Pneumonia


ดาวน์โหลด ppt ILI, FLU, PNEUMONIA สัปดาห์ที่ 32 (2-8 สิงหาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google