งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตัวแปร คือ สิ่งที่เอาไว้เก็บค่า ข้อมูลต่างๆ  เราสามารถใช้ตัวแปรในการระบุค่า ให้กับตัวเลขด้านหลังคำสั่งได้  เช่น rt 30 เราสามารถสร้างตัว แปรในการแทนค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตัวแปร คือ สิ่งที่เอาไว้เก็บค่า ข้อมูลต่างๆ  เราสามารถใช้ตัวแปรในการระบุค่า ให้กับตัวเลขด้านหลังคำสั่งได้  เช่น rt 30 เราสามารถสร้างตัว แปรในการแทนค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ตัวแปร คือ สิ่งที่เอาไว้เก็บค่า ข้อมูลต่างๆ  เราสามารถใช้ตัวแปรในการระบุค่า ให้กับตัวเลขด้านหลังคำสั่งได้  เช่น rt 30 เราสามารถสร้างตัว แปรในการแทนค่า 30 ได้ เพื่อให้ สามารถเปลี่ยนค่าทีหลังได้ คือ rt :angle (:angle คือตัวแปร )

3  มี 2 วิธี คือ 1. ใช้คำสั่ง make ( รูปแบบของคำสั่ง make คือ make “ ชื่อตัวแปร ค่าของตัวแปร ) เช่น make “angle 30 2. ใส่ค่าตัวแปรผ่านกระบวนความ เช่น triangle 30 กระบวนความ

4  To ชื่อกระบวนความ : ตัวแปร 1 : ตัว แปร 2 : …… คำสั่ง : ตัวแปร 1 คำสั่ง : ตัวแปร 2...... end

5  กระบวนความวาดวงกลมขนาดต่างๆ  To draw :size circle :size end  กระบวนความวาดรูปหลายเหลี่ยม  To draw2 :n :angle repeat :n[fd 100 rt :angle] end


ดาวน์โหลด ppt  ตัวแปร คือ สิ่งที่เอาไว้เก็บค่า ข้อมูลต่างๆ  เราสามารถใช้ตัวแปรในการระบุค่า ให้กับตัวเลขด้านหลังคำสั่งได้  เช่น rt 30 เราสามารถสร้างตัว แปรในการแทนค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google