งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด comparison of adjectives โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว ครูชำนาญการ It’s so hard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด comparison of adjectives โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว ครูชำนาญการ It’s so hard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด comparison of adjectives โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว ครูชำนาญการ It’s so hard.

2 คำสั่ง ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วเปรียบเทียบ สิ่ง ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ ว่าเป็นอย่างไร โดย ให้นักเรียน เขียนประโยคเปรียบเทียบ 2 ประโยค 1. ประโยคที่เป็น comparative adjective ( คุณศัพท์ขั้นกว่า ) - เปรียบเทียบ 2 จำนวนเท่านั้น 2. ประโยคที่เป็น superlative adjective ( คุณศัพท์ขั้นสูงสุด ) - เปรียบเทียบ 3 จำนวนขึ้นไป

3 Expensive / cheap iPhoneSamsung S3 25,750 ฿ 25,660 ฿

4 Expensive / cheap iPhone 5 Samsung S3 Nokia Lumia 25,750 ฿ 25,660 ฿ 25,570 ฿

5 Tall / short Na-DetKen Phu-Phoom 185 CM. 188 CM.

6 Tall / short Na-Det Ken Phu-Phoom 185 CM. 188 CM. Mario Mourour 178 CM.

7 tasty / bored Pure RikhuOiChi

8 tasty / bored Pure Rikhu OiChi Ichi-Ton

9 sweet / bitter Grapeorange

10 sweet / bitter Grape orange apple

11 Fast / slow MazdaToyota 250 km/hour 255 km/hour

12 Fast / slow MazdaToyota 250 km/hour255 km/hour 1250 km/hour Plane

13 beautiful / funny TukkyUmm

14 beautiful / funny Tukky Umm Pisamai

15 useful / useless CoffeeTea

16 useful / useless CoffeeTea orange


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด comparison of adjectives โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว ครูชำนาญการ It’s so hard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google