งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด comparison of adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด comparison of adjectives"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด comparison of adjectives
โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว ครูชำนาญการ It’s so hard.

2 คำสั่ง ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วเปรียบเทียบ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ ว่าเป็นอย่างไร โดยให้นักเรียน เขียนประโยคเปรียบเทียบ 2 ประโยค 1. ประโยคที่เป็น comparative adjective (คุณศัพท์ขั้นกว่า) - เปรียบเทียบ 2 จำนวนเท่านั้น 2. ประโยคที่เป็น superlative adjective (คุณศัพท์ขั้นสูงสุด) - เปรียบเทียบ 3 จำนวนขึ้นไป

3 Expensive / cheap iPhone Samsung S3 25,750 ฿ 25,660 ฿

4 Expensive / cheap iPhone 5 Samsung S3 Nokia Lumia 25,750 ฿ 25,660 ฿
25,570 ฿

5 Tall / short Na-Det Ken Phu-Phoom 188 CM. 185 CM.

6 Tall / short 178 CM. 188 CM. 185 CM. Mario Mourour Ken Phu-Phoom
Na-Det Ken Phu-Phoom 178 CM. 188 CM. 185 CM.

7 tasty / bored Pure Rikhu OiChi

8 tasty / bored Pure Rikhu Ichi-Ton OiChi

9 sweet / bitter Grape orange

10 sweet / bitter Grape orange apple

11 Fast / slow Mazda Toyota 255 km/hour 250 km/hour

12 Fast / slow Mazda Toyota Plane 250 km/hour 255 km/hour 1250 km/hour

13 beautiful / funny Tukky Umm

14 beautiful / funny Tukky Pisamai Umm

15 useful / useless Coffee Tea

16 useful / useless Coffee Tea orange


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด comparison of adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google