งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multinational Enterprises (MNEs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multinational Enterprises (MNEs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multinational Enterprises (MNEs)
บรรษัทข้ามชาติ Multinational Enterprises (MNEs)

2 What are they? หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
Multinational Corporations Transnational Corporations หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ มีต้นกำเนิดในประเทศหนึ่ง แต่ไปทำธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง มีการทำธุรกิจในหลายๆ ประเทศ

3 ลักษณะการทำธุรกิจ Durational Businesses การทำธุรกิจที่มีการดำเนินการยาวนานพอสมควร และมักมีโครงสร้าง รูปแบบถาวรหรือกึ่งถาวร Transactional Businesses การทำธุรกิจที่เป็นการเฉพาะกิจ (per transaction) ที่มีระยะเวลาการดำเนินการสั้น การทำธุรกิจดังกล่าวอาจเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้ แต่มักมีลักษณะเป็นหน่วยงานธุรกิจ

4 ความสำคัญ เป็น “ผู้ประกอบการ” ธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดรายได้กว่าหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีเงินสำรองมากกว่าเงินงบประมาณของประเทศเล็กๆ หลายๆ ประเทศ เป็นผู้สร้างปัญหาหลายๆ ประการแก่ประเทศผู้รับ (Host Countries) เกิดการควบคุมโดยวิธีต่างๆ

5 การควบคุม UN General Assembly Resolution: a code on restrictive on restrictive business practices in 1980 (by UNCTAD) OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) ‘s Guidelines for MNEs (1976) UNIDROIT EU

6 Forms of MNEs Shareholders: Minority, Majority or…
Wholly-owned subsidiary co. [Parent Co. v. Subsidiary] Branch Franchise (licensing) Joint venture FDIs

7 บทบาทของที่ปรึกษากม. MNEs
In-house Lawyer/Counsellor Activities of MNEs Movement of People: VISA, Entry Permit, Work Permit, Drafting Agreement (การรวมกลุ่ม, การไม่เลือกปฏิบัติ,...) Movement of Goods: Tax, Customs, Insurance, มาตรการการค้าระหว่างประเทศ Movement of Money: Intra-corporate loans, Payments, Currency Regulations, Financial Reports Transfer of Information: Intellectual Properties

8 Control of MNEs OECD Guidelines for MNEs
A part of “the Declaration on Int’l Investment & Multinational Enterprises” Political commitment by the Gov’ts of OECD countries in 1976 Facilitation of direct investment Voluntary Not legally enforceable

9 OECD Guidelines for MNEs
Text of the Guidelines Introduction General Policies Disclosure of Information Competition Financing Taxation Employment & Industrial Relations Environmental Protection Science & Technology

10 Merger & Acquisition (M&A)
Antitrust, Anti-Monopoly, Anti-Competition, Competition Law “Devil’s Advocate”


ดาวน์โหลด ppt Multinational Enterprises (MNEs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google