งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทข้ามชาติ Multinational Enterprises (MNEs). What are they? Multinational Corporations Transnational Corporations หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทข้ามชาติ Multinational Enterprises (MNEs). What are they? Multinational Corporations Transnational Corporations หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทข้ามชาติ Multinational Enterprises (MNEs)

2 What are they? Multinational Corporations Transnational Corporations หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำ การค้าระหว่างประเทศ o มีต้นกำเนิดในประเทศหนึ่ง แต่ไปทำ ธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง o มีการทำธุรกิจในหลายๆ ประเทศ

3 ลักษณะการทำธุรกิจ 1.Durational Businesses o การทำธุรกิจที่มีการดำเนินการยาวนาน พอสมควร และมักมีโครงสร้าง รูปแบบถาวร หรือกึ่งถาวร 2.Transactional Businesses o การทำธุรกิจที่เป็นการเฉพาะกิจ (per transaction) ที่มีระยะเวลาการดำเนินการ สั้น การทำธุรกิจดังกล่าวอาจเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนหรือ ภาครัฐก็ได้ แต่มักมีลักษณะเป็นหน่วยงานธุรกิจ

4 ความสำคัญ เป็น “ ผู้ประกอบการ ” ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ทาง เศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดรายได้กว่าหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และมี เงินสำรองมากกว่าเงินงบประมาณของประเทศเล็กๆ หลายๆ ประเทศ เป็นผู้สร้างปัญหาหลายๆ ประการแก่ประเทศผู้รับ (Host Countries) เกิดการควบคุมโดยวิธีต่างๆ

5 การควบคุม UN General Assembly Resolution: a code on restrictive on restrictive business practices in 1980 (by UNCTAD) OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) ‘s Guidelines for MNEs (1976) UNIDROIT EU

6 Forms of MNEs Shareholders: Minority, Majority or… Wholly-owned subsidiary co. [Parent Co. v. Subsidiary] Branch Franchise (licensing) Joint venture FDIs

7 บทบาทของที่ปรึกษากม. MNEs In-house Lawyer/Counsellor Activities of MNEs o Movement of People: VISA, Entry Permit, Work Permit, Drafting Agreement ( การรวมกลุ่ม, การไม่เลือกปฏิบัติ,...) o Movement of Goods: Tax, Customs, Insurance, มาตรการการค้าระหว่างประเทศ o Movement of Money: Intra-corporate loans, Payments, Currency Regulations, Financial Reports o Transfer of Information: Intellectual Properties

8 Control of MNEs OECD Guidelines for MNEs o A part of “the Declaration on Int’l Investment & Multinational Enterprises” o Political commitment by the Gov’ts of OECD countries in 1976 o Facilitation of direct investment o Voluntary o Not legally enforceable

9 OECD Guidelines for MNEs Text of the Guidelines 1.Introduction 2.General Policies 3.Disclosure of Information 4.Competition 5.Financing 6.Taxation 7.Employment & Industrial Relations 8.Environmental Protection 9.Science & Technology

10 Merger & Acquisition (M&A) Antitrust, Anti-Monopoly, Anti-Competition, Competition Law “Devil’s Advocate”


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทข้ามชาติ Multinational Enterprises (MNEs). What are they? Multinational Corporations Transnational Corporations หน่วยทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google