งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น ในรูปแบบของ HTML Web page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น ในรูปแบบของ HTML Web page."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น ในรูปแบบของ HTML Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น ในรูปแบบของ HTML Web-site หมายถึง เว็บเพจที่มารวมกัน อยู่ในพื้นที่ เดียวกันภายใต้โดเมนเดียวกัน Web-site หมายถึง เว็บเพจที่มารวมกัน อยู่ในพื้นที่ เดียวกันภายใต้โดเมนเดียวกัน

3 โครงสร้างของเว็บไซต์

4 การออกแบบที่สับสน

5 การออกแบบโครงสร้างเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บ << แบบลึก ^^ แบบตื้น

6 การออกแบบเว็บที่ดี

7 รูปแบบของเว็บไซต์ แบบตะแกรง แบบใยแมงมุม แบบลำดับขั้นแบบต่อเนื่อง

8 พื้นที่ จอภาพ 640 x 480 pixels 1024 x 768 pixels

9 การจัดองค์ประกอบเว็บเพจ

10 โปรแกรมเพื่อการสร้างเว็บ DreamweaverDreamweaver FrontpageFrontpage Namo ฯลฯNamo ฯลฯ HTM L

11 โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ Web Programming Web Programming – HTML,DHTML – Pert, CGI, – JAVA,ASP, PHP Web Authoring Web Authoring – Frontpage – Dreamweaver – Namo, Net Object, Homesite

12 Web Programming Web-Programming หมายถึง การสร้างเว็บ ด้วยโปรแกรมภาษาสำหรับการสร้างเว็บ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ ได้แก่ HTML,Perl, CGI, ASP, PHP,XML Web-Programming หมายถึง การสร้างเว็บ ด้วยโปรแกรมภาษาสำหรับการสร้างเว็บ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ ได้แก่ HTML,Perl, CGI, ASP, PHP,XML

13 Web Authoring Web Authoring หมายถึง การสร้างเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป (Application) ที่จะแปลง การทำงานจากพื้นที่สร้างเว็บไปเป็นภาษา โปรแกรม (Source code) สำหรับเว็บอีกครั้ง หนึ่ง อาทิเช่น Frontpage, Dreamweaver, Namo, Net object ฯลฯ Web Authoring หมายถึง การสร้างเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป (Application) ที่จะแปลง การทำงานจากพื้นที่สร้างเว็บไปเป็นภาษา โปรแกรม (Source code) สำหรับเว็บอีกครั้ง หนึ่ง อาทิเช่น Frontpage, Dreamweaver, Namo, Net object ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของ เว็บไซต์ Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้น ในรูปแบบของ HTML Web page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google