งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ ม. มหิดล ศาลายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ ม. มหิดล ศาลายา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ ม. มหิดล ศาลายา

2 The FDA classifies Ventilators into 3 groups 3 Transport 2 Home-use 1 Hospital

3 1. Maintenance by the user Maintenance 2. Maintenance by service man

4 Ventilator Bacteria Filter Humidifier Flow Sensor Exhalation Valve Raphael Galileo BabyLog 8000 eVent Inspiration Servo i

5 Ventilator Bacteria Filter Humidifier Flow Sensor Exhalation Valve Bacteria Filter Bennett 840 7200 Esprit

6 F1 F5 F3 F4 F6 F2 F7 F8 REG 1 REG 2 Q1 Q2 PSOL 2 PSOL 1 Humidifier Bennett 840 Diagram 1 Bacteria Filter

7 F8 F9 Exhalation Valve Water Traps Patient Wye Heater Flow Sensor Q3 Bennett 840 Diagram 2 Humidifier Bacteria Filter

8 Maintenance Maintenance by the user 5 items

9 When mechanical ventilation is initiated, the ventilator goes through a self-test to ensure it is working properly.

10 ventilator goes through a self-test Leak Test Fail !

11 Do not chemically disinfected or expose to ETO gas Bacteria Filters

12 ต่อ FILTER กลับทาง หากพบว่ามีการ ต่อกลับทาง ขณะที่ เครื่องใช้ กับคนไข้แล้ว ไม่ ควรกลับด้าน ให้นำตัวใหม่มา เปลี่ยนเท่านั้น

13

14 This filter is designed for up to one year of use or 100 autoclave cycles (whichever comes first).

15 The bacteria filters should be checked for occlusions or tears

16 ข้อต่อ รูปตัว T filt er ทางอ อก Fi lter BENNETT 7200

17 Set mode CMV Waveform square Tidal volume 2.5 L Peak flow 100 LPM Press Manual Inspiration BENNETT 7200 ความดัน > 4 cmH 2 O อุดตัน ! < 1 cmH 2 O รั่ว !

18 Exhalation Filter Resistance Test Diagnostic mode hardware screen settings 1. Setting the air flow to 100 LPM 2. Close the safety valve 3. The “ Inhalation Pressure ” display shows the measured resistance of the exhalation filter. ( 1 - 4 cmH 2 O passes ) ESPRIT

19 1 2 3

20 Inhalation Filter Exhalation Filter PB ONLY !

21 F8 F9 Exhalation Valve Water Traps Patient Wye Heater Flow Sensor Q3 Bennett 840 Diagram 2 Humidifier Bacteria Filter Bacteria Filter F9 ช่วยป้องกัน Flow Sensor Q3

22 Q3 u The Exhalation Flow Sensor (Q3) is a hot film anemometer that is the same as Q1 and Q2, but larger u Q3 measures the exhalation flow for use in spirometry and flow sensitivity ราคา ประมา ณ 40,00 0. บาท

23 F8 F9 Exhalation Valve Water Traps Patient Wye Heater Flow Sensor Q3 Bennett 840 Diagram 2 Humidifier Bacteria Filter Bacteria Filter F8 ช่วยป้องกัน ………….

24 Raphael Inspiratory Filter,reusable Replace after 20 autoclave cycles

25 Raphael Expiratory Valve Membrane (silicone rubber) Replace after 30 autoclave cycles

26 Fan Filter Air Inlet Filter

27 ทำความสะอาด Fan Filter และ Air Inlet Filter ด้านหลังเครื่อง ทุกๆ 5000 ชั่วโมง Vela Ventilat or

28 Raphael fan filter

29 BENNETT 7200 Air filter ให้ทำความ สะอาด ทุก 250 ชั่วโมง

30 The water traps and filters should be checked for condensation or contaminants.

31 ขณะที่เครื่องใช้งานอยู่ ควรตรวจเช็คตัวดักน้ำ (water trap) ที่อยู่หลัง เครื่อง ว่ามีน้ำ อยู่ในถ้วยหรือไม่ ถ้ามีให้นำน้ำออกจาก ถ้วยทันที Raphael water trap

32 ให้กดปุ่มที่อยู่ใต้ ถ้วยดักน้ำโดยใช้ ผ้ารองไว้เพื่อ ไม่ให้น้ำที่ออกมา เปื้อนตัวเครื่อง เวลากดแรงดันลม จาก pipeline ที่ อยู่ในถ้วยดักน้ำ จะดันน้ำออกมาที่ รูตรงบริเวณปุ่มที่ เรากดนั้นเอง วิธีการทำความ สะอาดขณะใช้งาน Raphael water trap

33 วิธีการทำความสะอาดเมื่อใช้งานเสร็จ แล้ว ก่อนนำเครื่องไปเก็บ ถ้ามีน้ำให้หมุนถ้วยออกมาเทน้ำทิ้งไป จากนั้นนำถ้วยดักน้ำมาเช็ดให้แห้ง Raphael water trap จากนั้นนำผ้ามาซับที่ Filter สีขาวให้แห้ง

34 F1 F5 F3 F4 F6 F2 F7 F8 REG 1 REG 2 Q1 Q2 PSOL 2 PSOL 1 Humidifier Bennett 840 Diagram 1 Bacteria Filter

35 WT1 F2 Air Filter F2 0.3 micron Bennett 840 Water Trap

36 Q1 measures oxygen flow before the oxygen proportional solenoid valve (PSOL 1) Q2 measures air flow before the air proportional solenoid valve (PSOL 2) Q1 Q2Q2 Q1 & Q2 Flow Sensors Water Trap ช่วยป้องกัน Q1 และ Q2

37 The ventilator tubing should be changed every 24 hours and another self-test run afterwards.

38 นั่นคือเราต้อง ทำให้ Compliance ของ เครื่องช่วย หายใจ มีค่าน้อยที่สุด !

39 Compliance and Volume Losses Ventilator Patient Ventilator C V CPCP

40 Ventilator Patient Compliance = 8 mL/cmH 2 O Pressure 30 cmH 2 O ดังนั้นปริมาตร ที่หายไปซึ่งไป ไม่ถึงคนไข้จะ มีถึง 8 x 30 = 240 mL

41 2. Maintenance by service man Maintenance

42 Planned Maintenance Sticker หน่วยงานที่ทำ การบำรุงรักษา วันที่ทำการ บำรุงรักษา การบำรุงรักษา ครั้งต่อไป ผู้ทำการ บำรุงรักษา NO. 00458

43 American Hospital Association AHA Maintenance Management for Medical Equipment Volume Ventilator

44 American Hospital Association AHA 1. เช็คความสมบูรณ์ ครบถ้วนทางเชิงกล ของเครื่องฯ ตัว ควบคุม สวิทช์ และอื่นๆ ทำความ สะอาดเครื่อง 2. เช็คสภาพของ สายไฟ และ ปลั๊กไฟ 3. วัดความต้านทาน ของสายดิน

45 American Hospital Association AHA 4. วัดกระแสไฟฟ้า รั่วไหล 5. ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยน ตัว กรอง หล่อลื่นในส่วนที่ จำเป็น 6. ทดสอบหน้าที่การ ทำงาน ตรวจสอบ ระบบการทำงานของ ตัวแสดงผล และ ระบบสัญญาณเตือน

46 American Hospital Association AHA 7. ตรวจเช็คความ เข้มข้นของอากาศ ที่ส่งออกสู่ผู้ป่วย 8. ถ้าพบความผิดปกติ ให้ทำการปรับ และ แก้ไข บันทึก รายละเอียดลงใน แบบฟอร์มของการ ซ่อม หรือ แบบฟอร์มการ ปรับเทียบ

47 American Hospital Association AHA เป็นแนวทางกลางๆ สำหรับการบำรุงรักษา สามารถปรับปรุงได้ ตามความเหมาะสม ตามความต้องการของ โรงพยาบาล ตามความต้องการ เฉพาะ MAINTENANCE PROCEDURES

48 ECRI 1. QUALITATIVE TESTS เป็นการตรวจสอบใน รายละเอียด ของเครื่อง โดยทั่วๆไป Visual Inspection

49 ECRI 1. QUALITATIVE TESTS Chassis/ Housing Mount/Fasteners Caster/ Brakes AC Plug Strain Reliefs Circuit Breaker/ Fuse Tube/ Hose Fittings/ Connectors Filters Controls/ Switches Heater Fan / compressor Battery/ Charger Indicators/ Displays Alarms / Interlocks Audible signals Labeling Accessories Bellows

50 ECRI 2. QUANTITATIVE TESTS เป็นการตรวจสอบ ในรายละเอียดของ เครื่องซึ่งจะ ตรวจสอบลงไป ถึงคุณสมบัติเฉพาะ ของเครื่อง 3. PREVENTIVE MAINTENANCE

51 ECRI 2. QUANTITATIVE TESTS Grounding Resistance Chassis Leakage Current Modes and Settings Monitors and Alarms Gas Supply Patient system

52 ECRI 3. PREVENTIVE MAINTENANCE ทำความสะอาดส่วน ต่างๆ บริเวณภายนอก และภายใน ทำ calibration ทำการเปลี่ยน อุปกรณ์ - ชิ้นส่วน ตามคำแนะนำจาก บริษัทผู้ผลิต

53 ให้ยึดถือ แนวทางตาม คู่มือการใช้ และคู่มือการ บำรุงรักษา

54 1. Medical Devices Group, Medical Devices Policy Safety First - the right tool in the right hands in the right place. www.stpct.nhs.uk/documents/publications_docs/policies/health_ safety/Medical%20Devices%20Policy.pdf 2. Health Devices Inspection and Preventive Maintenance System, 2001 ECRI. 3. Ventilators: www.ceufast.com/courses/141/141.htmwww.ceufast.com/courses/141/141.htm 4. Ventilators: Encyclopedia of Nursing & Allied Health www.enotes.com/nursing-encyclopedia/ventilators REFERENCE


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ ม. มหิดล ศาลายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google