งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NFM Sites and Populations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NFM Sites and Populations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NFM Sites and Populations

2

3

4 Bangkok Nonthaburi Pathumthani Saraburi Samutprakarn Chonburi Rayong
Kanchanaburi Samutsakhon Nakhonratchasima Burirum Surin Khon Kaen Kalasin Udonthani Roiet Sisaket Ubonratchathani Nakhonsawan Tak Phetchabun Chiang Mai Chiang Rai Lampang Nakhonsithamarat Phuket Songkhla

5 2, 8 ทำระบบปกติโดยส่งเสริม PCM

6 38-28 = 9 จังหวัด ทำระบบปกติ ส่งเสริม PCM
Bangkok Nonthaburi Pathumthani Phranakhonsiayutthaya Samutprakarn Chonburi Rayong Trat Kanchanaburi Samutsakhon Ratchaburi Nakhonratchasima Khon Kaen Udonthani Ubonratchathani Tak - Chiang Mai Chiang Rai Nakhonsithamarat Phuket Surat thani Ranong Songkhla Trang Satun Phatthalung Pattani Yala Narathiwat 38-28 = 9 จังหวัด ทำระบบปกติ ส่งเสริม PCM

7

8 Bangkok Prathumthani Samutprakarn Chonburi Rayong Trat Kanchanaburi Samutsakhon Tak Chiang Mai Phuket Ranong Songkhla

9

10 Bangkok Nonthaburi Prathumthani Samutprakarn Phranakhonsiayutthaya Chonburi Rayong Ratchaburi Nakhonratchasima Udonthani Chiang Mai Nakhonsithamarat Songkhla

11 ICF in 5 KPs (TB screening)
HIV Elderly in DM clinic Household contact, M+/MDR-TB Prisoner Migrant

12

13

14 FBS ≥ 115, HbA1c ≥ 7 (ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง)
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ FBS ≤ 115, HbA1c ≤ 7 FBS ≥ 115, HbA1c ≥ 7 (ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง) CXR ทุกปี CXR ปกติ ผิดปกติ มี Gene Xpert ICF3 และเก็บเสมหะตรวจ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บเสมหะ

15 สัมภาษณ์คัดกรอง (ICF3)
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ อาการสงสัยวัณโรค CXR ปกติ ผิดปกติ มี Gene Xpert เก็บเสมหะตรวจ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm รายงานแพทย์ พิจารณา สัมภาษณ์คัดกรอง (ICF3) เก็บเสมหะ

16

17 กรณี มีอาการสงสัยวัณโรค
กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV CXR ปกติ ผิดปกติ เก็บเสมหะ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Negative Positive มีอาการสงสัยวัณโรค รายงานแพทย์ พิจารณา visit ต่อๆมาสัมภาษณ์คัดกรอง ICF5 กรณี มีอาการสงสัยวัณโรค Culture LPA confirm Start Treatment สัมภาษณ์คัดกรอง ICF5 มี Gene Xpert เก็บเสมหะ Start Treatment GeneXpert

18

19 คัดกรองICF 4 เก็บเสมหะ รายงานแพทย์ พิจารณา รายงานแพทย์ พิจารณา
AFB smear & CXR *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive Culture LPA confirm Index Case M+ / MDR Contact Case M+ ผู้มีอาการสงสัย CXRและ ทดสอบทุเบอร์คุลิน เด็ก ( ≤15 ปี) ผู้ใหญ่ ปกติ มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ พิจารณาให้ IPT ตามแนวทาง CPG เด็ก ผิดปกติ สัมภาษณ์ คัดกรองICF 4 Contact Case MDR ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง MDR เก็บเสมหะ รายงานแพทย์ พิจารณา รายงานแพทย์ พิจารณา

20 ให้ความรู้ และคัดกรองปีละครั้ง
AFB smear *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive Culture LPA confirm Index Case MDR Contact Case MDR-TB ปกติ CXR ทุกราย มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ สัมภาษณ์ ICF 4 ผิดปกติ ให้ความรู้ และคัดกรองปีละครั้ง เก็บเสมหะ รายงานแพทย์ พิจารณา รายงานแพทย์ พิจารณา

21

22 มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ ผู้ต้องขังในเรือนจำ
มี Gene Xpert ผู้ต้องขังรายเก่า ผู้ต้องขังรายใหม่/รับย้าย คัดกรอง ICF1 & X-ray ตามระบบปกติ มีอาการสงสัยวัณโรค คัดกรองICF1 ปกติ AFB smear & CXR(กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจ) *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm ทั่วไปปีละครั้ง HIV ทุก6เดือน เก็บเสมหะ รายงานแพทย์พิจารณา

23

24 รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บเสมหะ รายงานแพทย์ พิจารณา กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
มีอาการสงสัยวัณโรค เก็บเสมหะส่งตรวจ CSO คัดกรองวัณโรคด้วย ICF2 CSO เก็บเสมหะ มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert AFB smear & CXR *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive Culture LPA confirm รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บเสมหะ รายงานแพทย์ พิจารณา

25 การรายงานผลตรวจ GeneXpert
Non MTB => MTB not detected MTB/R+ => MTB detected/RIF resistance MTB/R- => MTB detected/RIF not detected * MTB/R+ => ศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ หน้า 73-74

26

27 Year1 Target group Population Reach Screening Number of TB Patient 60% M+ (estimated) questionaire CXR GeneXpert Migrant 271,665 108,666 Not done 10,867 869.3 521.6 Prisoner 136,541 95,579 9,558 764.6 458.8 Elderly DM 49,000 12,250 257.3 - TB among HIV 120,564 96,451 24,113 4,822.6 2,893.5 Contact SM+ 90,436 27,131 2,713 108.5 65.1 Contact MDR 2,693 107.7 64.6 Total 670,898 379,519 51,693 62,193 6,930 4,004 Year2 135,833 13,583 1,086.7 652.0 109,233 10,923 873.9 524.3 51,450 12,863 270.1 150,899 120,719 30,180 6,035.9 3,621.6 94,886 33,210 3,321 132.8 79.7 3,189 127.6 76.5 708,630 453,633 54,639 74,059 8,527 4,954 Year LPA Number of MDR-TB SLDST MDR suspected 18,992 15,194 3,744 539 year2 23,150 18,520 4,491 638

28 The JIMM identified the following key issues that NSP (2015-2019) addresses
1. Low case notifications 2. Inefficient reporting and surveillance systems 3. Urgent need for improvement of treatment outcomes 4. Provision of suitable care for all migrants in need

29 Modules and key interventions
Modules 9: TB care and prevention Key interventions Early case detection and ICF focusing on high risk MWs, prisoners, elderly, MDR and HIV-TB patients Intensified DOTs IPT for contacts of child TB Contact tracing of all M+, MDR and elderly M+ cases Development of TBCM to ensure complete case notification and PPM activities Treatment provision for uninsured migrants and prisoners Rapid diagnosis using rapid molecular diagnostic tools

30 Modules and key interventions
Modules 10: TB-HIV Key interventions Implementati on of TB-HIV collaborative activities at national and sub-national levels including, HIV testing of TB patients TB screening in HIV patients IPT for HIV patients with TB contacts, coordinating body for HIV-TB Intensified DOTs Early initiation of ART in co-infection patients

31 Modules and key interventions
Modules 11: MDR TB Key interventions Early case detection using rapid molecular diagnostics in decentralized settings Provision of second- line treatment for uninsured MDR TB patients lab monitoring; infection control; coordination of ART for patients with HIV. Including social and living support; DOT for all patients Coordination of ART for patients with HIV.

32 Reach Recruit Retain Test Treat
BTB Reach Recruit Retain Test Treat Module 9 MDR-TB MDR TB-1: Percentage of previously treated TB patients receiving DST (bacteriologically positive cases only) MDR TB-2: Number of bacteriologically confirmed, drug resistant TB cases (RR-TB and/or MDR-TB) notified MDR TB-3: Number of cases with drug resistant TB (RR-TB and/or MDR-TB) that began second-line treatment Module 10 TB care and prevention DOTS-1a: Number of notified cases of all forms of TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed, new and relapses DOTS-2a: Percentage of TB cases, all forms, bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed, successfully treated (cured plus treatment completed) among all new TB cases registered for treatment during a specified period DOTS-6: Number of TB cases (all forms) notified among key affected populations/high risk groups Module 11 TB/HIV TB/HIV-1: Percentage of TB patients who had an HIV test result recorded in the TB register TB/HIV-2: Percentage of HIV-positive registered TB patients given anti-retroviral therapy during TB treatment TB/HIV-3: Percentage of HIV-positive patients who were screened for TB in HIV care or treatment settings TB/HIV-4: Percentage of new HIV-positive patients starting IPT during the reporting period Module 12 HSS - Health information systems and M&E M&E-1: Percentage of HMIS or other routine reporting units submitting timely reports according to national guidelines

33 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ / จังหวัด ที่ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง 1 กรุงเทพมหานคร 27,517 6,327 33,844 BKK (8) รจ.ก.คลองเปรม 5,432 2 ทส.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ 218 31 249 3 รจ.พ.กรุงเทพมหานคร 5,043 5,046 4 รจ.พ.ธนบุรี 5,749 5 ทส.บ.กลาง 7,282 6 ทส.ญ.กลาง 4,601 7 รจ.พ.มีนบุรี 3,793 713 4,506 8 ทส.ญ. ธนบุรี 979

34 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ / จังหวัด ที่ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง Total prisoner in 141 prisons 251,058 42,434 293,492 2 ระยอง 5,803 1,122 6,925 Rayong 9 รจ.ก.ระยอง 1122 3 ราชบุรี 7,146 996 8,142 Ratchaburi 11 รจ.ก.ราชบุรี 4,426 5,422 12 รจ.ก.เขาบิน 2720 2,720 4 ปทุมธานี 12,438 2,753 15,191 Phathumthani 13 รจ.จ.ปทุมธานี 1,702 159 1,861 14 รจ.อ.ธัญบุรี 2,247 422 2,669 15 ทส.บ.ปทุมธานี 2,609 16 ทส.บ.หญิง 2,172 17 ทส.ว.กลาง 5,880

35 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ / จังหวัด ที่ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง Total prisoner in 141 prisons 251,058 42,434 293,492 5 นนทบุรี 6,565 Nonthaburi 20 รจ.ก.บางขวาง 3,860 21 รจ.จ.นนทบุรี 2,705 6 พระนครศรีอยุธยา 7,439 902 8,341 Ayutthaya 22 รจ.ก.พระนครศรีอยุธยา 1,376 273 1,649 23 รจ.จ.พระนครศรีอยุธยา 3,365 629 3,994 24 ทส.บ.พระนครศรีอยุธยา 1,346 25 ทส.ว.พระนครศรีอยุธยา 1,352 7 สมุทรปราการ 5,590 1,073 6,663 Samutprakarn 28 รจ.ก.สมุทรปราการ 1073

36 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ / จังหวัด ที่ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง Total prisoner in 141 prisons 251,058 42,434 293,492 8 ชลบุรี 9,558 1,880 11,438 Chonburi 35 รจ.ก.ชลบุรี 6,092 36 รจ.พ.พัทยา 3,466 583 4,049 37 ทส.ญ.ชลบุรี 1,297 9 นครราชสีมา 10,144 2,929 13,073 Nakhonratchasima 47 รจ.ก.คลองไผ่ 4,059 48 รจ.ก.นครราชสีมา 3,307 259 3,566 49 ทส.ญ.นครราชสีมา 2,670 50 ทส.เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2,778 10 อุดรธานี 3,027 579 3,606 Udonthani 77 รจ.ก.อุดรธานี

37 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน Total 13 provinces (38 prison)
ที่ / จังหวัด ที่ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง Total prisoner in 141 prisons 251,058 42,434 293,492 11 เชียงใหม่ 4,607 1,753 6,360 Chiang Mai 80 รจ.ก.เชียงใหม่ 4,553 81 ทส.ญ.เชียงใหม่ 54 1,807 12 นครศรีธรรมราช 6,764 915 7,679 Nakhonsithamarat 117 รจ.ก.นครศรีธรรมราช 5,451 723 6,174 118 รจ.อ.ทุ่งสง(นครศรีธรรมราช) 1,313 192 1,505 13 สงขลา 7,430 1,284 8,714 Songkhla 136 รจ.ก.สงขลา 3,060 137 รจ.จ.สงขลา 2,242 138 ทส.ญ.สงขลา 139 ทส.บ.สงขลา 2,128 10+3 Total 13 provinces (38 prison) 114,028 22,513 136,541 Total 141 prison % 47%

38 พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW
สคร. ลำดับ จังหวัด PCM NFM HIV TB/HIV TB&MDR-TB พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW PWID Prisoner (Thai and non-Thai) Migrant TB & MDR-TB (Thai and non-Thai) 1 กรุงเทพมหานคร X 2 นนทบุรี 3 ปทุมธานี 4 พระนครศรีอยุธยา 5 สระบุรี 6 สมุทรปราการ 7 ชลบุรี 8 ตราด 9 ระยอง

39 พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW
สคร. ลำดับ จังหวัด PCM NFM HIV TB/HIV TB&MDR-TB พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW PWID Prisoner (Thai and non-Thai) Migrant TB & MDR-TB (Thai and non-Thai) 4 10 กาญจนบุรี 1 X 11 ราชบุรี 12 สมุทรสาคร 5 13 นครราชสีมา 14 สุรินทร์ 15 บุรีรัมย์ 6 16 กาฬสินธ์ 17 ขอนแก่น 18 ร้อยเอ็ด 19 อุดรธานี 7 20 อุบลราชธานี 21 ศรีสะเกษ 8 22 นครสวรรค์ 9 23 ตาก 24 เพชรบูรณ์

40 พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW
สคร. ลำดับ จังหวัด PCM NFM HIV TB/HIV TB&MDR-TB พื้นที่นำร่อง การเชื่อมประสานการจัดบริการ TB/HIV MSM-TGs TG MSW FSW PWID Prisoner (Thai and non-Thai) Migrant TB & MDR-TB (Thai and non-Thai) 10 25 เชียงราย 1 X 26 เชียงใหม่ 27 ลำปาง 11 28 นครศรีธรรมราช 29 ภูเก็ต 30 ระนอง 31 สุราษฎร์ธานี 12 32 ตรัง 33 นราธิวาส 34 ปัตตานี 35 พัทลุง 36 ยะลา 37 สตูล 38 สงขลา จำนวนจังหวัด 14 4 13


ดาวน์โหลด ppt NFM Sites and Populations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google