งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NFM Sites and Populati ons. -Bangkok -Nonthaburi -Pathumthani -Saraburi -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Kanchanaburi -Samutsakhon -Nakhonratcha sima.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NFM Sites and Populati ons. -Bangkok -Nonthaburi -Pathumthani -Saraburi -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Kanchanaburi -Samutsakhon -Nakhonratcha sima."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NFM Sites and Populati ons

2

3

4 -Bangkok -Nonthaburi -Pathumthani -Saraburi -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Kanchanaburi -Samutsakhon -Nakhonratcha sima -Burirum -Surin -Khon Kaen -Kalasin -Udonthani -Roiet -Sisaket -Ubonratchathani -Nakhonsawan -Tak -Phetchabun -Chiang Mai -Chiang Rai - Lampang -Nakhonsithamarat -Phuket -Songkhla

5 2, 8 ทำ ระบบปกติ โดยส่งเสริม PCM

6 38-28 = 9 จังหวัด ทำระบบปกติ ส่งเสริม PCM -Bangkok -Nonthaburi -Pathumthani -Phranakhonsiayutthaya -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Trat -Kanchanaburi -Samutsakhon -Ratchaburi -Nakhonratchasima -Khon Kaen -Udonthani -Ubonratchathani -Tak - Chiang Mai -Chiang Rai -Nakhonsithamarat -Phuket -Surat thani -Ranong -Songkhla -Trang -Satun -Phatthalung -Pattani -Yala -Narathiwat

7

8 -Bangkok -Prathumthani -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Trat -Kanchanaburi -Samutsakhon -Tak -Chiang Mai -Phuket -Ranong -Songkhla

9

10 -Bangkok 8 -Nonthaburi 2 -Prathumthani 5 -Samutprakarn 1 -Phranakhonsiayutthaya 4 -Chonburi 3 -Rayong 1 -Ratchaburi 2 -Nakhonratchasima 4 -Udonthani 1 -Chiang Mai 2 -Nakhonsithamarat 2 -Songkhla 4

11 ICF in 5 KPs (TB screening) 1.HIV 2.Elderly in DM clinic 3.Household contact, M+/MDR-TB 4.Prisoner 5.Migrant

12

13

14 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ FBS ≤ 115, HbA 1 c ≤ 7 FBS ≥ 115, HbA 1 c ≥ 7 ( ติดต่อกันอย่าง น้อย 3 ครั้ง ) CXR ทุกปี CXR ปกติผิดปกติ มี Gene Xpert ICF3 และเก็บ เสมหะตรวจ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บ เสมหะ

15 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ อาการสงสัยวัณโรค CXR ปกติผิดปกติ มี Gene Xpert เก็บเสมหะ ตรวจ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์ พิจารณา สัมภาษณ์คัดกรอง (ICF3) เก็บ เสมหะ

16

17 กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV CXR ปกติผิดปกติ เก็บ เสมหะ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB/R+Non MTB MTB/R- NegativePositive มีอาการสงสัยวัณโรค รายงานแพทย์ พิจารณา visit ต่อๆมาสัมภาษณ์คัด กรอง ICF5 กรณี มีอาการสงสัยวัณโรค Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์ พิจารณา GeneXpert มี Gene Xpert สัมภาษณ์คัดกรอง ICF5 Start Treatment เก็บ เสมหะ

18

19 AFB smear & CXR *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment Index Case M+ / MDR Contact Case M+ ผู้มีอาการสงสัย CXR และ ทดสอบทุเบอร์คุลิน เด็ก ( ≤15 ปี ) ผู้ใหญ่ ปกติ มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ พิจารณาให้ IPT ตามแนวทาง CPG เด็ก ผิดปกติ สัมภาษณ์ คัดกรอง ICF 4 Contact Case MDR ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง MDR รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บ เสมหะ

20 AFB smear *MTB/R+ Non MTB MTB/R- Start Treatment Negative Positive Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment Index Case MDR Contact Case MDR-TB ปกติ CXR ทุกราย มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ สัมภาษณ์ ICF 4 รายงานแพทย์ พิจารณา ผิดปกติ ให้ความรู้ และคัด กรองปีละครั้ง เก็บ เสมหะ

21

22 ผู้ต้องขังในเรือนจำ ไม่มี Gene Xpert มี Gene Xpert ผู้ต้องขังรายเก่า ผู้ต้องขังรายใหม่ / รับย้าย คัดกรอง ICF1 & X-ray ตามระบบปกติ มีอาการสงสัยวัณโรค คัดกรอง ICF1 อ ปกติ ปกติ AFB smear & CXR( กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจ ) *MTB/R+Non MTB MTB/R- Start Treatment NegativePositive รายงานแพทย์พิจารณา Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์พิจารณา ทั่วไปปีละครั้ง HIV ทุก 6 เดือน เก็บ เสมหะ

23

24 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ มีอาการสงสัยวัณโรค เก็บเสมหะส่งตรวจ CSO คัดกรองวัณโรค ด้วย ICF2 CSO เก็บ เสมหะ มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert AFB smear & CXR *MTB/R+Non MTB MTB/R- Start Treatment NegativePositive Culture LPA confirm Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บ เสมหะ

25 การรายงานผลตรวจ GeneXpert Non MTB => MTB not detected MTB/R+ => MTB detected/RIF resistance MTB/R- => MTB detected/RIF not detected * MTB/R+ => ศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคแห่งชาติฉบับปรับปรุง ปี พ. ศ. 2556 หน้า 73-74

26

27 Year1 Target groupPopulationReach Screening Number of TB Patient 60% M+ (estimated) questionaire CXRGeneXpert Migrant 271,665 108,666 Not done 10,867 869.3 521.6 Prisoner 136,541 95,579 Not done 9,558 764.6 458.8 Elderly DM 49,000 12,250 257.3 - TB among HIV 120,564 96,451 Not done 24,113 4,822.6 2,893.5 Contact SM+ 90,436 27,131 Not done 2,713 108.5 65.1 Contact MDR 2,693 107.7 64.6 Total 670,898 379,519 51,693 62,193 6,930 4,004 Year2 Target groupPopulationReach Screening Number of TB Patient 60% M+ (estimated) questionaire CXRGeneXpert Migrant 271,665 135,833 Not done 13,583 1,086.7 652.0 Prisoner 136,541 109,233 Not done 10,923 873.9 524.3 Elderly DM 51,450 12,863 270.1 - TB among HIV 150,899 120,719 Not done 30,180 6,035.9 3,621.6 Contact SM+ 94,886 33,210 Not done 3,321 132.8 79.7 Contact MDR 3,189 127.6 76.5 Total 708,630 453,633 54,639 74,059 8,527 4,954 Year Target groupPopulationReach LPA Number of MDR-TB SLDST Year1MDR suspected 18,992 15,194 3,744 539 year2MDR suspected 23,150 18,520 4,491 638

28 The JIMM identified the following key issues that NSP (2015-2019) addresses 1.Low case notifications 2.Inefficient reporting and surveillance systems 3.Urgent need for improvement of treatment outcomes 4.Provision of suitable care for all migrants in need

29 Modules and key interventions Modules 9: TB care and prevention Rapid diagnosis using rapid molecular diagnostic tools Early case detection and ICF focusing on high risk MWs, prisoners, elderly, MDR and HIV-TB patients Intensified DOTs Treatment provision for uninsured migrants and prisoners Key interventions Contact tracing of all M+, MDR and elderly M+ cases IPT for contacts of child TB Development of TBCM to ensure complete case notification and PPM activities

30 Modules and key interventions Modules 10: TB-HIV TB screening in HIV patients Implementati on of TB-HIV collaborative activities at national and sub-national levels including, HIV testing of TB patients Intensified DOTs IPT for HIV patients with TB contacts, coordinating body for HIV-TB Key interventions Early initiation of ART in co-infection patients

31 Modules and key interventions Modules 11: MDR TB Provision of second- line treatment for uninsured MDR TB patients Early case detection using rapid molecular diagnostics in decentralized settings Including social and living support; DOT for all patients lab monitoring; infection control; coordination of ART for patients with HIV. Key interventions Coordination of ART for patients with HIV.

32 BTB Module 10 TB care and prevention DOTS-1a: Number of notified cases of all forms of TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed, new and relapses DOTS-2a: Percentage of TB cases, all forms, bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed, successfully treated (cured plus treatment completed) among all new TB cases registered for treatment during a specified period DOTS-6: Number of TB cases (all forms) notified among key affected populations/high risk groups Module 11 TB/HIV TB/HIV-1: Percentage of TB patients who had an HIV test result recorded in the TB register TB/HIV-2: Percentage of HIV-positive registered TB patients given anti-retroviral therapy during TB treatment TB/HIV-3: Percentage of HIV-positive patients who were screened for TB in HIV care or treatment settings TB/HIV-4: Percentage of new HIV-positive patients starting IPT during the reporting period Module 9 MDR-TB MDR TB-1: Percentage of previously treated TB patients receiving DST (bacteriologically positive cases only) MDR TB-2: Number of bacteriologically confirmed, drug resistant TB cases (RR-TB and/or MDR-TB) notified MDR TB-3: Number of cases with drug resistant TB (RR-TB and/or MDR-TB) that began second-line treatment Module 12 HSS - Health information systems and M&E M&E-1: Percentage of HMIS or other routine reporting units submitting timely reports according to national guidelines

33 ที่ / จังหวัดที่ รายชื่อเรือนจำ / ทัณฑสถาน รวม รวม ทั้งสิ้ น ชายหญิง 1 กรุงเทพ มหานคร 27,5 17 6,32 7 33,8 44 BKK (8) 1 รจ. ก. คลองเปรม 5,43 2 0 2 ทส. โรงพยาบาล ราชทัณฑ์ 21831249 3 รจ. พ. กรุงเทพมหานคร 5,04 3 3 5,04 6 4 รจ. พ. ธนบุรี 5,74 9 0 5 ทส. บ. กลาง 7,28 2 0 6 ทส. ญ. กลาง 0 4,60 1 7 รจ. พ. มีนบุรี 3,79 3 713 4,50 6 8 ทส. ญ. ธนบุรี 0979

34 ที่ / จังหวัดที่ รายชื่อเรือนจำ / ทัณฑสถาน รวม รวม ทั้งสิ้น ชายหญิง Total prisoner in 141 prisons 251,05 842,434 293,4 92 2 ระยอง 5,8031,1226,925 Rayong 9 รจ. ก. ระยอง 5,80311226,925 3 ราชบุรี 7,1469968,142 Ratchab uri 11 รจ. ก. ราชบุรี 4,4269965,422 12 รจ. ก. เขาบิน 272002,720 4 ปทุมธานี 12,4382,753 15,19 1 Phathumt hani 13 รจ. จ. ปทุมธานี 1,7021591,861 14 รจ. อ. ธัญบุรี 2,2474222,669 15 ทส. บ. ปทุมธานี 2,6090 16 ทส. บ. หญิง 02,172 17 ทส. ว. กลาง 5,8800

35 ที่ / จังหวัดที่ รายชื่อเรือนจำ / ทัณฑ สถาน รวม รวม ทั้งสิ้น ชายหญิง Total prisoner in 141 prisons 251,05842,434 293,49 2 5 นนทบุรี 6,5650 Nonthabu ri 20 รจ. ก. บางขวาง 3,8600 21 รจ. จ. นนทบุรี 2,7050 6 พระนครศรี อยุธยา 7,4399028,341 Ayutthaya22 รจ. ก. พระนครศรีอยุธยา 1,3762731,649 23 รจ. จ. พระนครศรีอยุธยา 3,3656293,994 24 ทส. บ. พระนครศรีอยุธยา 1,3460 25 ทส. ว. พระนครศรีอยุธยา 1,3520 7 สมุทรปราก าร 5,5901,0736,663 Samutpra karn 28 รจ. ก. สมุทรปราการ 5,59010736,663

36 ที่ / จังหวัดที่ รายชื่อเรือนจำ / ทัณฑ สถาน รวม รวม ทั้งสิ้น ชายหญิง Total prisoner in 141 prisons 251,05842,434 293,49 2 8 ชลบุรี 9,5581,88011,438 Chonburi35 รจ. ก. ชลบุรี 6,0920 36 รจ. พ. พัทยา 3,4665834,049 37 ทส. ญ. ชลบุรี 01,297 9 นครราชสีม า 10,1442,92913,073 Nakhonratch asima 47 รจ. ก. คลองไผ่ 4,0590 48 รจ. ก. นครราชสีมา 3,3072593,566 49 ทส. ญ. นครราชสีมา 02,670 50 ทส. เกษตรอุตสาหกรรม เขาพริก 2,7780 10 อุดรธานี 3,0275793,606 Udonthani77 รจ. ก. อุดรธานี 3,0275793,606

37 ที่ / จังหวัดที่ รายชื่อเรือนจำ / ทัณฑ สถาน รวม รวม ทั้งสิ้น ชายหญิง Total prisoner in 141 prisons 251,05842,434 293,492 11 เชียงใหม่ 4,6071,7536,360 Chiang Mai80 รจ. ก. เชียงใหม่ 4,5530 81 ทส. ญ. เชียงใหม่ 541,7531,807 12 นครศรีธรรม ราช 6,7649157,679 Nakhonsitham arat 117 รจ. ก. นครศรีธรรมราช 5,4517236,174 118 รจ. อ. ทุ่งสง ( นครศรีธรรมราช ) 1,3131921,505 13 สงขลา 7,4301,2848,714 Songkhla136 รจ. ก. สงขลา 3,0600 137 รจ. จ. สงขลา 2,2420 138 ทส. ญ. สงขลา 01,284 139 ทส. บ. สงขลา 2,1280 010+3 Total 13 provinces (38 prison) 114,02822,513136,541 Total 141 prison251,05842,434 293,492 %47%

38 สคร. ลำ ดับ จังหวัด PC M NF M HIV TB/HIV TB&MD R-TB พื้นที่ นำร่อง การ เชื่อม ประสา นการ จัดบริ การ TB/HI V MS M- TGs TG MS W FS W PWID Prison er (Thai and non- Thai) Migra nt TB & MDR-TB (Thai and non- Thai) 11 กรุงเทพมห านคร 1 X X X X X X X X X 2 นนทบุรี 1 X X X X 3 ปทุมธานี 1 X X X X X 4 พระนครศรี อยุธยา 1 X X 25 สระบุรี 1 X X 6 สมุทรปราก าร 1 X X X X X X 37 ชลบุรี 1 X X X X X X X 8 ตราด 1 X 9 ระยอง 1 X X X

39 สคร. ลำดับจังหวัด PC M NF M HIV TB/HI V TB&MD R-TB พื้นที่ นำร่อง การ เชื่อม ประสา นการ จัดบริ การ TB/HI V MSM -TGs TG MS W FS W PWID Priso ner (Thai and non- Thai) Migrant TB & MDR-TB (Thai and non- Thai) 410 กาญจนบุรี 1 X X X 11 ราชบุรี 1 X 12 สมุทรสาคร 1 X X 513 นครราชสีมา 1 X X X X X 14 สุรินทร์ 1 X 15 บุรีรัมย์ 1 X 616 กาฬสินธ์ 1 X 17 ขอนแก่น 1 X X X 18 ร้อยเอ็ด 1 X 19 อุดรธานี 1 X X X X X 720 อุบลราชธานี 1 X X X X 21 ศรีสะเกษ 1 X 822 นครสวรรค์ 1 X X 923 ตาก 1 X X X X 24 เพชรบูรณ์ 1 X

40 สคร. ลำดับจังหวัด PC M NF M HIV TB/HI V TB&MD R-TB พื้นที่ นำร่อง การ เชื่อม ประสา นการ จัดบริ การ TB/HI V MSM -TGs TG MS W FS W PWID Priso ner (Thai and non- Thai) Migrant TB & MDR-TB (Thai and non- Thai) 1025 เชียงราย 1 X X 26 เชียงใหม่ 1 X X X X X X X 27 ลำปาง 1 X X 1128 นครศรีธรรมรา ช 1 X X X X X 29 ภูเก็ต 1 X X X X X 30 ระนอง 1 X 31 สุราษฎร์ธานี 1 X X 1232 ตรัง 1 X 33 นราธิวาส 1 X 34 ปัตตานี 1 X 35 พัทลุง 1 X 36 ยะลา 1 X 37 สตูล 1 X 38 สงขลา 1 X X X X X X X จำนวนจังหวัด 38 14 4 1 12 13 27 13


ดาวน์โหลด ppt NFM Sites and Populati ons. -Bangkok -Nonthaburi -Pathumthani -Saraburi -Samutprakarn -Chonburi -Rayong -Kanchanaburi -Samutsakhon -Nakhonratcha sima.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google